Qaradağ qoruğında qanunsız qurucılıq ötkerile

June 29, 2020

İşğal etilgen Qırımda qurmağa yasaq qoyğan mahkeme qararına baqmadan Qaradağ qoruğına qurucılıq malzemeleriniñ ketirilüvi qayd etildi. Bu aqta Kefe “memuriyetiniñ” matbuat hızmeti haber etti.

Malümatqa köre, işler Qırımnıñ qurucılıq nezareti hızmeti açqan davanı baquv vaqtında qurmağa yasaq qoyülğanına baqmadan ötkerileler.  Qanun bozucısına mahkeme qararını icra etmegeni içün memuriy ceza berile bile.