İşğalcılar Ukrainağa qarşı cenkte iştirak içün künde 10 biñ ruble işandıralar

April 4, 2022

In the occupied Crimea, preparatory work continues for the spring conscription to the Armed Forces of the Russian Federation. According to our information, land troops were sent from Moscow to restore order on the peninsula and ensure the draft campaign.

Ukrainağa qarşı cenktte iştirak etmege qandırmaq maqsadınen işğalcılar :

1.Künde 10 biñ ruble tölemege işandıralar;

2. Müddetli hızmet yerine yarım yılğa añlaşma tizmege qandıralar. (1 ay oquv ve qalğan 5 ay Ukraina cenkinde savaşmaq).

Evelden orduda hızmetten qaçınmaq içün 200-250 ruble yeterli edi, bugün ise artıq 450-500 biñ kerek. Amma her kesniñ bu qadar parası yoq ki. Sade adamlar ne yapacaq ekenler?