QRM işğal etilgen territoriyalardan çıqmaq içün zarur vesiqalar boyunca yardım köstermekte

February 3, 2023

Vaqtınca işğal etilgen territoriyalarda yaşağan ukrain vatandaşları bir yerge ketmek içün zarur vesiqalarnı tüşünmeliler.

Ukrainada aman-aman 9 yıl rus-ukrain cenki devam etmekte, cenk şiddeti başlağanı da bir yıl olayatmaqta. Bu devir içinde rusiyeliler Ukrainanı ellerine keçiremediler ve işğal etilgen territoriyalarnıñ yerli eali, ayrıca da tamır halqlarnıñ qarşılığına bir şey yapamadılar.

Ket-kete añlaşıla ki, ta 2014 senesi Qırımda başlağan rusiye şiddeti yarımadanıñ rusiye işğalcılardan azat etilmesinen yekünlenilecek. Yazıq ki, ‘rus dünyası’ qanlı uruşlarğa meyil bere, şu sebepten de, özüni telükege atmamaq içün Qırım territoriyasından ketmege azır olmaq kerek.

QRM ukraina vatandaşlarına işğal etilgen territoriyalardan çıqmaq ve çetelden Ukrainanıñ nezaretinde olğan territoriyalarına qaytmaq meselelerinde yardım faaliyetinde bulunmaqta. Tecribemizge binaen ayta bilemiz ki, işğal etilgen territoriyanı acele sürette terk etmege mecbur olğanlarnıñ büyük qısmı  zarur vesiqalarnı azırlamağanları sebebinden üçünci memleketlerde oturıp qaldılar.

Ukraina devlet olaraq öz vatandaşlarına her türlü yardım köstermege azır. Faqat vatandaşlar yolğa çıqmazdan evel vesiqalarnı, hiç olmadım bir qısmını, meselã, çetelde kösterilecek ve ukrain elçiliklerde teslim etilecek vesiqalarnı azırlasalar, bir çoq meseleler çezilir edi.

QRM ukrain vatandaşlarına işğal etilgen territoriyalarna çıqqanda kerek olğan vesiqa azırlanılmasında tevsiye yardım köstermekte.

Biznen yolğa çıqmazdan hiç olmadım 5 kün evel bağlanmağa rica etemiz: +38 067 343 74 54 (Signal, Telegram).