QMM Ukraina şarqındaki arbiylerge gumanitar yardımını yolladı

October 27, 2020

The Crimean Tatar Resource Center joined the initiative of the military-patriotic union of the Crimean Tatar combatants Qırım Ğazi to collect humanitarian aid for the Ukrainian military in eastern Ukraine, including Crimean Tatars. In addition, the CTRC discussed the possibility of further cooperation with this organization.

Qırımtatar Maaliy Merkezi Ukraina şarqında bulunğan askerlerge temizleyici vastalar, qave, çay, şeker kibi ilk nevbette kerek olğan şeylerni ve ''Qırım Ğazi'' teşkilâtı içün ofis malzemelerni taqdim etti.

Bundan ğayrı, QMM ''Qırım Ğazi'' teşkilâtı ile kelecekte işbirlik imkâniyetini muzakere etti ve teşkiliy ceetten ertaraflama yardım (idare etüv, planlaştıruv, maaliy menbalarnı yaratuv ve diger saalarda tevsiyeler) bermege azır olğanını bildirdi.