“Міжнародне співтовариство повинно об’єднатися, щоб покласти край окупації Криму” – Плотніков

25 Квітня, 2021

У понеділок, 26 квітня, Експерт Асоціації реінтеграції Криму Олексій Плотніков під час сайд-івенту "Загрози сталого розвитку корінних народів в умовах міждержавних конфліктів на прикладі окупованого Росією Криму" заявив, що міжнародне співтовариство має об'єднатися, щоб змусити Російську Федерацію виконати свої зобов'язання, покласти край порушенням прав корінних народів і покласти край окупації Криму.

Виступ Експерта Асоціації реінтеграції Криму Олексія Плотнікова

Дякую вам за надану можливість виступити сьогодні на цьому історичному форумі. В якості експерта Асоціації реінтеграції Криму я звернуся до питань, вже піднятих іншими шанованими учасниками, які надали вичерпну інформацію та оцінку ситуації з правами корінних народів в Криму. Я перейду до правової сторони проблеми і поясню, чому дії Російської Федерації не тільки суперечать Цілям розвитку, в тому числі Цілі розвитку 16, але і повністю незаконні з точки зору міжнародного права.

Почнемо з того, що існує стан збройного конфлікту між Російською Федерацією і Україною в сенсі міжнародного гуманітарного права, яке є правом, застосовним до збройних конфліктів. Згідно з висновками прокурора Міжнародного кримінального суду, цей збройний конфлікт розпочався 26 лютого 2014 року. З тих пір Російська Федерація окупує невід'ємну частину України – Автономну Республіку Крим і Місто Севастополь, яку я буду називати Кримом.

Згідно загальноприйнятому міжнародному праву, Російська Федерація як окупуюча держава несе всю відповідальність за благополуччя цивільного населення в Криму. Той же стандарт застосовується в міжнародному праві прав людини. Якщо одна держава з якоїсь причини окупує частину території іншої держави, ця держава, що окупує несе відповідальність за дотримання прав людини на окупованій території. Безсумнівно, той же стандарт повинен застосовуватися в наборі міжнародних норм, що регулюють права корінних народів. Окупувавши територію корінних народів, Російська Федерація взяла на себе повну відповідальність за забезпечення того, щоб права цього народу не порушувалися.

Однак Російська Федерація не тільки не захищає права і інтереси корінних народів, а й сама робить грубі порушення цих прав. Я не буду зараз говорити про порушення прав окремих представників корінних народів, таких як вбивства, тортури, насильницькі зникнення. Я сконцентруюся тільки на колективних правах корінних народів як єдиного цілого.

Звичайно, цілі, поставлені в Цілі розвитку 16, строго кажучи, не є обов'язковими. Однак вони відображають обов'язкові міжнародні документи, учасником яких є Російська Федерація. Найголовніше, але не обмежуючись цим, це Статут ООН, Міжнародні пакти про права людини 1966 року і Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Давайте подивимося на завдання 16.6, яке полягає у створенні ефективних підзвітних і прозорих інститутах на всіх рівнях, і на мету 16.7, яка покликана забезпечити гнучке, інклюзивне, спільне і представницьке прийняття рішень на всіх рівнях. Ці цілі явно паралельні загальній статті 1 Пактів про права людини 1966 року, згідно з якою всі народи мають право на самовизначення. В силу цього права вони вільно визначають свій політичний статус і вільно здійснюють свій економічний, соціальний і культурний розвиток. Це положення, яке є настільки фундаментальним для міжнародного права прав людини, що воно передує всім іншим правам, закріпленим в Пактах про права людини, наразі відкрито і зухвало ігнорується окупуючою державою.

Важливою особливістю Цілей розвитку, включаючи Мета 16, є постійно повторювана вимога забезпечити рівність, представництво і інклюзивність. Навпаки, Російська Федерація в Криму діє репресивно і дискримінаційно.

Що стосується дискримінації, то Російська Федерація є учасником Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Відповідно до статті 5 сторони зобов'язалися гарантувати кожному без будь-якої дискримінації користування політичними правами, в тому числі брати участь в державних справах на всіх рівнях. У тій же статті йдеться про право кожної людини на свободу думки, совісті, релігії, вираження думок, мирних зібрань та асоціацій. Крім того, відповідно до статті 6 тієї ж Конвенції Сторони повинні гарантувати кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, ефективний захист і засоби правового захисту через компетентний національний суд.

Однак Російська Федерація не гарантує це право ні в своїх національних судах, ні в міжнародних судах. Україна звернулася до Суду ООН зі скаргою на порушення Конвенції про боротьбу з дискримінацією. В рамках цього розгляду Суд у 2017 році зобов'язав Російську Федерацію покласти кінець своїй дискримінаційній практиці щодо кримських татар і українців в Криму, зокрема, скасувати заборону Меджлісу. Однак цей наказ залишається на папері, оскільки Росія його відкрито ігнорує, не тільки не виконуючи своїх зобов'язань за Антидопінговою угодою.

Шановні учасники, оскільки часу дуже мало, я обмежуся лише цими з багатьох інших порушень, вчинених Росією в Криму. Мій заклик до вас прямолінійний: немає іншого рішення, крім правового, і міжнародне співтовариство повинне об'єднатися, щоб змусити Російську Федерацію виконати свої зобов'язання, покласти край порушенням прав корінних народів і покласти край окупації Криму.