Qırımtatar Maaliy Merkezi

İşğal etilgen Qırımda koronavirus hastalarınıñ sayısı arta

29.05.2020

İşğal etilgen Qırım yarımadasında 530 koronavirus hastası aqqında belli oldı. Olarnıñ arasında Qırım Muhtar Cumhuriyetinde 369 ve Aqyarda 161 insan qayd etildi. Bu aqta Qırımnıñ "Sağlıq nazirligi" ve Aqyar "akimiyeti" saytlarında haber etildi.

İşğal etilgen Qırımda tibbiyet nezareti altında 2364 insan buluna. Olarnıñ arasında nezaret altında evde 1315 insan, hastahanelerde 265 insan ve observatorlarda 784 insan buluna.

Aqyarda yañı koronavirus hastaları qayd etilmedi. Bir insan tüzelgen soñ hastahaneden çıqarıldı.