Qırımtatar Maaliy Merkezi

Mültimedia

‘Tamır halqlar haqqında’ qanun qoşma aktlarsız çalışmaz-Bariyev

16.07.2021

Qırımtatar resurs merkeziniñ reisi, qırımtatar Meclisi çetel işler ve huquq meseleleri boyunca idaresiniñ başı Eskender Bariyev Cemaat İnteraktiv televideniyege intervyu bergende, ‘Tamır halqlar haqqında’ qanunnıñ semereli çalışması içün qoşma aktlar kerek olğanını bildirdi.

‘Qanunnı tamamlamaq kerek olacaq. Nasıl etipmi? Qanunnı Ukraina Prezidenti imzalağan soñ, o yuridik küçüne malik olacaq. O vaqıt daha bir sıra qoşma aktlarnı yazmaq kerek olacaq. Şu aktlar daha bir sıra meselelerni idare etecekler.Misal olaraq, Meclis ve Qurultay-qırımtatar halqınıñ resmiy temsilcileridir. Bunı hem çetel diplomatik strukturalar, hem de Ukrainanıñ resmiy hakimiyeti qabul ete, faqat qanun cehetten Meclisnen Qurultay yoqlar’,- añlattı o.

Bariyevniñ aytqanına köre, bu vaziyet deñişse, Meclis Ukrainada qanuniy haq qazanacaq ve merkeziy icra organları, yerli öz-özüni idare etüv organlarınen bağlar bam-başqa seviyege çıqacaq.