Кримськотатарський Ресурсний Центр

Гранти

Права людини / Демократія

Фонд захисту людських прав. Малі гранти

Мета - підтримка проектів щодо захисту прав людини в рамках програми "Повага прав людини".

Напрямки проектних пропозицій: захист людських прав; рівні права для людей нетрадиційної орієнтації; участь жінок у політиці та профілактика насилля над жінками; боротьба з найбільш серйозними порушеннями прав людини (смертна кара і катування); свобода думки і слова та свобода інтернету; свобода віросповідання та переконань; права людини та розвиток; розвиток бізнесу та прав людини, включаючи дитячу робочу силу.

Фінансування
499 000 євро
Дедлайн
Постійно

Фонд сприяння демократії

Вимоги до проектів: – гранти надаються виключно українським НУО; – організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії; – іноземні організації, а також громадяни інших країн не можуть претендувати на отримання фінансування за даною програмою; – грантові заявки необхідно подавати двома мовами: на англійською та українською; – тривалість проектів не може бути більшою за один рік. Кошти, які були витрачені до початку або після завершення терміну проекту, не підлягають відшкодуванню.

Тематика проектів: – права людини, освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини; – верховенство права та реформа в галузі права; – підтримка громадських ініціатив; – розвиток виборчої системи; – антикорупційна діяльність та прозорість уряду; – рівність жінок, етнічних та інших меншин; – економічні реформи та інші.

Фінансування
5 000 – 24 000 долл.
Дедлайн
Постійно

Європейський фонд підтримки демократії (EED)

Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і зміцнення демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою сусідства.

На гранти EED можуть претендувати організації, рухи, а також активісти, молодіжні лідери та представники незалежних мас-медіа, що діють також в Інтернеті, без огляду на розмір їх структури та формальний статус. Види підтримки EED 1. Фінансування ініціатив з культивування демократії. 2. Профільне фінансування та інституційна підтримка EED зазвичай передбачає покриття поточних витрат, особливо в наступних випадках: Проміжне фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні витрати, необхідні для роботи, що має безпосереднє відношення до вище зазначених цілей, протягом обмеженого терміну до тих пір, поки не зможуть підключитися інші донори. Початкове фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні витрати, необхідні для становлення організації і підтримки недавно створеної організації, або для сприяння підвищення рівня її діяльності протягом обмеженого терміну.

Фінансування
суми грантів визначаються індивідуально
Дедлайн
Постійно

Громадянське суспільство задля розвитку демократії

Ви є представником організації громадянського суспільства України? Маєте ідею проекту, який може сприяти покращенню діалогу між організаціями громадянського суспільства та органами влади? Гадаєте, можете реалізувати такий проект протягом року та за умов отримання гранту від ПРООН?

Ми шукаємо проекти, які: - Пропонують більш ефективні шляхи використання вже існуючих методів діалогу між організаціями громадянського суспільства та органами влади (наприклад, спрямовані на підвищення участі громадян у процесі прийняття рішень на місцевому рівні та у процесі формування та використання коштів місцевих бюджетів; підтримку місцевих ініціатив, механізмів місцевої демократії, публічного контролю та підзвітності органів влади; розробку інноваційних інструментів стимулювання участі громадян; просування порядку денного реформ на регіональному рівні; залучення організацій громадянського суспільства у впровадження Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на обласному рівні, та інші); - Використовують існуючі законодавчо-регуляторні рамки для створення нових майданчиків для діалогу, демонструючи при цьому сталість таких майданчиків; - Пропонують реалістичні і продумані заходи в сфері адвокації і лобіювання для внесення змін в існуючі законодавчо-регуляторні рамки з метою поліпшення діалогу між організаціями громадянського суспільства та органами влади. У рамках нового п’ятирічного проекту «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», ПРООН за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії щороку підтримуватиме проекти та ініціативи організацій громадянського суспільства за результатами запрошень до подання проектних пропозицій.

Фінансування
30 000 дол. США
Дедлайн
Постійно

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДЕМОКРАТИИ REAGAN-FASCELL

Программа стипендиатов «Демократия Рейгана-Фаскелла» объединяет активистов демократии, ученых и журналистов для пятимесячных стипендий, внося новые идеи и взгляды в Вашингтон, округ Колумбия. Стипендия предлагает важную возможность исследовать новые идеи в сравнительном контексте, проводить индивидуальные исследования и обмениваться передовыми методами друг с другом.

Фінансування
Дедлайн
Постійно

Грантова програма «Відкриті двері» для підтримки короткострокових ініціатив громадських організацій (ЕNGAGE)

Грантова програма «Відкриті двері» для підтримки короткострокових ініціатив громадських організацій (ЕNGAGE)

Програма «Долучайся!» в першу чергу приділяє увагу ключовим демократичним реформам та таким наскрізним питанням, як, наприклад: боротьба з корупцією, децентралізація, прозорість і підзвітність уряду (включаючи періоди виборчих кампаній), інклюзивний розвиток (осіб з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією (ЛГБТІ), а також інших вразливих груп, молоді) та євроінтеграція. Заходи та види діяльності в рамкахпроектів можуть включати, але не обмежуючись, наступні: -реагування на виникнення непередбачуваних питань у процесі розробки нормативно-правової бази; -міжрегіональні обміни; -організація заходів та участь у заходах; -ініціативи громад та мобілізація громадян для участі у заходах; -заходи спрямовані на боротьбу з корупцією; -молодіжні ініціативи та студентське самоврядування. Очікувані результати: -підвищено рівень залучення громадян; -розроблено та розповсюджено ефективні та інноваційні медіа продукти; -громади споряджені механізмами та інструментами залучення громадян; -обстоювані та запущені ініціативи громад; -підвищено представництво маргіналізованих груп населення у процесах прийняття рішень, громадського нагляду та у житті громад; -на регіональному та локальному рівнях з’являються та успішно розвиваються і діють активісти та нові ініціативи на чолі з організаціями громадянського суспільства. Орієнтовна тривалість гранту: 1-9 місяців.

Фінансування
20000$
Дедлайн
Постійно

Freedom House оголошує конкурс на отримання грантів

Freedom House оголошує конкурс для українських громадських організацій з усіх регіонів України на отримання грантів для втілення проектів щодо розвитку громадського контролю та співпраці з силовими структурами (МВС, СБУ, МОУ та іншими) для покращення ситуації з правами людини в Україні через цілеспрямовану роботу зі структурами.

Організація розгляне проектні пропозиції спрямовані: - на посилення можливості громадського контролю в регіонах України. - становлення діалогу між громадянським суспільством та силовими структурами. - навчання представників силових структур та громадянського суспільства принципам громадського контролю. - покращення ситуації з правами людини в Україні шляхом становлення ефективного громадського контролю за діяльністю силових структур, сприяння в дотриманні прав людини та інші пропозиції. Freedom House в Україні підтримає чотири (4) ініціативи громадського контролю та співпраці з силовими структурами в Україні. Сума кожного гранту – 15 844 доларів США у гривневому еквіваленті. Максимальна тривалість проектної діяльності – до липня 2020 року. Мінімальна тривалість проектної діяльності – 12 місяців. Проектні пропозиції, незалежно від специфіки, завдань та активностей, мають бути сфокусовані на створенні та покращенні співпраці між громадянським суспільством та однією або кількома з перерахованих силових структур (МВС, СБУ, МОУ) та, за можливості, з іншими структурами. Пропозиції, які фокусуються лише на моніторингу та документуванні порушень, не будуть розглядатися з метою отримання комплексного підходу до вирішення проблем. В процесі реалізації проекту, ініціативи, які отримають грантову підтримку, будуть координуватися партнером Freedom House - Українським інститутом з прав людини (УІПЛ). УІПЛ також надаватиме рекомендації та слідкуватиме за дотриманням вимог щодо методології роботи з силовими структурами відповідно до загального бачення Freedom House та партнерів щодо такої діяльності в Україні. Такі вимоги зумовлені потребою досягнення максимальної ефективності та дотримання і удосконалення спільного підходу ініціативи з метою покращення ситуації з дотриманням прав людини в Україні. Перевага надаватиметься ініціативам і кампаніям регіонального і місцевого рівнів, а також тим, що зосереджені на висвітленні тем, щодо яких існують прогалини на рівні регіону або в розрізі тематики. Критерії відбору: - Будь-яка офіційно зареєстрована в Україні громадська організація, яка спеціалізується на захисті прав людини, роботі з силовими структурами та дотичній діяльності – може подавати свої проекти для розгляду грантовою комісією.

Фінансування
15 844 доларів США у гривневому еквіваленті
Дедлайн
11.03.2019

Конкурс проектів на 2019-2020 у рамках Програми двосторонньої співпраці МЗС Великої Британії

Посольство Великої Британії в Україні оголошує конкурс пропозицій для здійснення проектної роботи у червні 2019 – березні 2020 року в рамках програми двосторонньої співпраці МЗС Великої Британії. Розглянуть проектні пропозиції в сфері підтримки реформи децентралізації в Україні, охорони прав людини та відносин Україна-НАТО.

Програма буде зосереджена на наступних напрямках: Підтримка реформи децентралізації Ми будемо шукати проектні пропозиції, спрямовані на сприяння успішному впровадженню процесу децентралізації відповідно до міжнародних стандартів прозорого та підзвітного бюджетного процесу, спроможності місцевого самоврядування та активних громад. Ця робота також сприятиме ширшій увазі боротьби з корупцією шляхом підвищення прозорості на місцевому рівні, а також ефективного спілкування між урядом і суспільством, а також спроможності громадянського суспільства формувати ефективні мережі та коаліції. Крім того, ми будемо шукати заявки на підтримку чесних і прозорих місцевих виборів. Права людини Ми будемо шукати пропозиції, спрямовані на підтримку успішної реалізації Україною своєї Національної стратегії прав людини, підвищення поваги до рівності та недискримінації для всіх членів суспільства, зокрема, ЛГБТ та людей з обмеженими можливостями; підтримка правозахисників та посилення механізмів моніторингу персоналу в незаконно приєднаному Криму, а також збереження незаконної анексії Криму до порядку денного міжнародного співтовариства, включаючи внесок проекту в ОБСЄ та Раду Європи. Україна - НАТО Ми будемо шукати пропозиції, які б підвищили обізнаність та розуміння НАТО в Україні, її цінності, політику та діяльність; покращити суспільне сприйняття НАТО серед цільових груп, зокрема на Півдні та Сході України та серед молоді; підвищити рівень обговорення питань миру та безпеки. Проекти повинні зосереджуватися на аспектах поточного порядку денного НАТО в Україні, на користь відносин між Україною та НАТО, а також на сприянні НАТО в школах та університетах по всій країні, в тому числі за допомогою конференцій, семінарів, семінарів, а також цифрової, мультимедійної або онлайн-діяльності. Успішні виконавці повинні мати можливість отримувати проектне фінансування у фунтах стерлінгів (UK pound sterling) і відкривати банківський рахунок GBP для проекту. 85% коштів проекту повинні бути витрачені до кінця грудня 2019 року. Пропозиції надсилайте до Посольства Великої Британії в Києві за адресою Kyiv.Projects@fco.gov.uk до 17.00 (за київським часом) 25 березня 2019 року. У рядку теми, будь ласка, вкажіть область, на яку ви торгуєте , та ім'я учасника. Ми прагнемо оцінити пропозиції до кінця квітня. Затверджені проекти почнуться в червні.

Фінансування
Максимальне фінансування проектів «Реформа децентралізації та прав людини» становить 70 000 фунтів стерлінгів та 10 000 фунтів стерлінгів для проектів Україна-НАТО
Дедлайн
25.03.2019
Освіта

Програма «Відкритий світ»

Програма «Відкритий Світ» призначена для лідерів України - представників різних рівнів державної влади, академічного співтовариства, громадських організацій і ділових структур. Програма, насамперед, розрахована на кандидатів, які, незважаючи на свій відносно молодий вік, уже виявили себе як професіонали своєї справи, показали свої сильні лідерські якості, і зацікавлені у вивченні американського досвіду й підтримці професійних та особистих контактів з американськими колегами після повернення до України.

До складу делегацій «Відкритого Світу» звичайно входить п'ять учасників, що дозволяє зробити програму перебування в США більш насиченою й ефективною. Кожен з делегатів бере активну участь в обміні досвідом і знайомить із реаліями життя американських колег. Програма візиту складається індивідуально для кожної делегації, з урахуванням інтересів і побажань учасників. У більшості випадків делегати зупиняються в американських родинах, що дозволяє їм ближче познайомитися з повсякденним і громадським життям американців. Приймаючі родини у свою чергу одержують можливість довідатися про Україну «з перших вуст» - від людей, що формують її новий вигляд.

Фінансування
Дедлайн
Постійно

Онлайн стажування в Humanium в області захисту прав дітей

Humanium - неурядова організація, яка захищає права дітей і знаходиться в Женеві, пропонує стажування студентам і недавнім випускникам Вузів. Стажер буде працювати в сфері повишення обізнаності та юридичних консультацій. Основні завдання стажиста: Підвищення обізнаності. Стажер буде сприяти підвищенню рівня інформованості в області прав дітей в світі шляхом написання статей блогу, оновлення сторінок різних країн, проведення низки інформаційних кампаній в інтернеті. Юридичні консультації. Стажер буде працювати на гарячій лінії, де буде давати консультації в області прав дитини в реальних справах, підтримувати зв'язок з союзом адвокатів Humanium і відповідати на питання. Зв'язок. Вести сторінки в соціальних мережах (Twitter і Facebook). Збір коштів. Іноді стажист братиме участь в пошуку фінансових партнерів для підтримки проектів Humanium.

Стажер також навчиться працювати з WordPress, Insightly, Canva. Так як стажування проходитиме онлайн, стажист зможе працювати вдома і сам встановлювати графік роботи. Вимоги до кандидатів необхідно мати освіту магістра в галузі права, міжнародного права, розвитку або міжнародних відносин. Студенти магістратури та аспірантури також можуть брати участь; знання англійської мови. У пріоритеті кандидати, які крім англійської також знають французьку або німецьку; кандидат повинен бути дисциплінований, ініціативний і відповідальний; необхідно мати доступ до швидкісного інтернет підключення; необхідно бути присутнім на групових зустрічах щосереди! В інші дні - гнучкий графік. Всі, хто зацікавився даною стажуванням, можуть заповнити заявку і прикріпити до неї CV.

Фінансування
Стажування неоплачуване
Дедлайн
Постійно

Стипендіальна програма уряду Китаю: «Great Wall Program»

Уряд Китаю спільно з ЮНЕСКО заснувало 75 стипендій для найкращих студентів, аспірантів і дослідників. Стипендію можуть отримати кандидати з країн, що розвиваються. Стипендіальна програма Great Wall Program призначена для підтримки студентів і вчених з країн, що розвиваються в отриманні освіти та проведенні дослідження в Китаї.

Претендувати на стипендію можуть: - Кандидати, які не є громадянами Китаю; - Кандидат повинен бути в доброму здоров'ї (фізичному і розумовому) і мати ступінь бакалавра, або магістра, або еквівалент цих ступенів; - Кандидати молодше 45 років, які надходять на освітні програми; - Кандидати молодше 50 років, які надходять на програми аспірантури. Як подати заявку: 1. Подати заявку на участь в Національну комісію у справах ЮНЕСКО в рідній країні кандидата. 2. (необов'язково) Роздрукувати бланк заявки на отримання стипендії уряду Китаю і заповнити його. 3. Відскановану копію заповненої заявки відправити Ms. Lydie Ndobo-Mackongo на ndobo@unesco.org 4. Оригінал бланка заявки облямувати Національної комісії у справах ЮНЕСКО в рідній країні кандидата. Розглядаються заявки на отримання стипендії тільки від кандидатів, яких рекомендувало ЮНЕСКО. Уточнити дедлайн можна в національній комісії ЮНЕСКО в рідній країні кандидата. документи: 1. Бланк заявки заповнений англійською, або китайською та 3 фото. 2. Диплом про здобуту освіту. 3. Виписку з оцінками (англійською, або китайському). 4. Два рекомендаційних листи (англійською, або китайському). 5. Кандидати, які надходять на спеціальності пов'язані з мистецтвом повинні відправити СD з прикладами своїх робіт. 6. Навчальний план, або пропозиція про проведення досліджень (англійською, або китайському), не більше 500 слів. 7. Фотокопія пройденого повного медогляду. Бланк можна скачати на: http://www.csc.edu.cn/laihua or http://www.campuschina.org 8. Копія листа від одного з китайських ВНЗ про зарахування на навчання (не обов'язково). 9. Копія дійсного сертифіката HSK (не обов'язково).

Фінансування
Стипендія покриває витрати на: навчання, проживання, щомісячну стипендію, комплексну медичну страховку. ЮНЕСКО покриває витрати на: міжнародний переліт, щомісячні фінансові виплати,вихідна допомога
Дедлайн
Постійно

European School of Economics

Європейська школа економіки (ESE) - це школа приватного бізнесу, що пропонує ступінь бакалавра, магістратуру або MBA, короткі програми в своїх центрах в Лондоні, Римі, Мілані, Флоренції, Мадриді, за кордоном в США і онлайн-суміжних курсах. Випускники ESE є одними з найбільш конкурентоспроможних бізнес-професіоналів на ринку, підготовленим для лідерських ролей в галузі міжнародного маркетингу, фінансів, комунікації та управління. Завдяки здатності індивідуально адаптувати свій курс навчання, учні ESE: навчаються за кордоном в центрах ESE по всьому світу; спеціалізуються в самих передових бізнес-секторах, таких як мода, події, музика, спорт, мистецтво, засоби масової інформації і людські ресурси; проходять повні стажування, вибір з більш ніж 1500 провідних організацій по всьому світу. Школа без кордонів, Європейська школа економіки - це нова концепція вищої освіти. Поєднання академічного майстерності, інтернаціональність і прагматизму, програми ESE і сертифікаційні програми призначені для підготовки нового покоління лідерів та підприємців.

Фінансування
Дедлайн
Постійно

Стипендіальна програма DAAD для навчання на програмах розвитку

Організація The German Academic Exchange Service (DAAD) пропонує стипендії для навчання в Німеччині для іноземних студентів на програмах магістратури та аспірантури в університетах Німеччини. Мета програми підготувати висококваліфікованих фахівців з країн, що розвиваються.

Приймаються заявки від кандидатів з країн, що розвиваються; працюють або в громадській організації, або в приватній або державній компанії в одній з країн, що розвиваються і залучені в планування і проведення проектів, які мають акцент на політиці - розвитку в технологічній, економічній, або соціальній сферах; мають диплом бакалавра, або еквівалент у відповідній дисципліні; отримали ступінь з добрими оцінками (кандидати повинні бути в числі кращих студентів) і мають не менше 2-х років досвіду роботи у відповідній сфері; отримали вчений ступінь не більше шести років тому; хочуть навчатися на німецькій мові повинні мати такі результати одного з тестів на знання мови: DSH 2 або TestDaF 4, знати німецьку мову на рівні А2, або В1; хочуть навчатися англійською мовою повинні мати такі результати одного з тестів на знання мови: IELTS (результат 6), або TOEFL (мінімум: 550 письмовий тест, 213 тест зданий на комп'ютері, 80 тест зданий через інтернет); також необхідно досвід роботи не менше 2-х років.

Фінансування
Стипендія (750 € в місяць; для кандидатів, які мають докторський ступінь - 1000 € в місяць; транспортні витрати; оплата медичної страховки і страховки від нещасних випадків)
Дедлайн
Постійно
Культура

Culture Bridges: ознайомчі подорожі до Данії або Греції

Програма Culture Bridges організовує дві ознайомчі подорожі — до Данії або Греції для представників організацій, які працюють у секторі культури та креативних індустрій України, планують подавати заявку на конкурс «Креативної Європи» в 2019-2020 роках, а також посилити або встановити нові партнерства з європейськими організаціями.

Розклад ознайомчих подорожей Данія: з 17 до 21 червня 2019 року Греція: з 20 по 24 червня 2019 року Данія Для данського культурного та креативного сектору цінними є свобода вираження, демократія, якість життя, критичне мислення та вроджене поцінування мистецтва та культури. Тут існує довготривала співпраця державного та місцевого самоврядування з приватним сектором задля підтримання розмаїтих можливостей для культури, медіа, інновацій та креативності, щоби кожен міг розкрити свій потенціал. Греція Основним спонсором для сектору культури і мистецтва в Греції і досі є державний сектор, проте, віднедавна приватні фундації відіграють у цьому все більшу роль. Трендовими напрямками залишаються сектори реклами, ремесел та аудіовізуального мистецтва, в той час як сектори видавничої справи, радіо та телебачення тільки набирають обертів. Завдання ознайомчої подорожі: Ознайомлення з можливостями програми «Креативна Європа» Пошук та встановлення партнерств Розробка ідеї проекту або проектної пропозиції Посилення зв’язків між операторами культури України та Європи Участь у подорожі можуть взяти: Державні установи культури Приватні та комерційні організації із сектору культури та креативних індустрій Громадські організації, які працюють в секторі культури та креативних індустрій. Детальна програма ознайомчої подорожі буде розроблена з урахуванням потреб та очікувань відібраних учасників. Робоча мова ознайомчої подорожі — англійська.

Фінансування
Дедлайн
18.03.2019

Програма Culture Bridges оголошує шостий конкурс проектів міжнародної мобільності для фахівців та організацій культурного сектору

Мета грантів мобільності полягає у сприянні професійному розвитку фахівців сектору культури та креативних індустрій та налагодженні партнерств між Україною та ЄС. Апліканти можуть подати заявку на навчальні поїздки, стажування, резиденції, програми професійного розвитку або зустрічі з партнерами у країнах ЄС та навпаки (тобто, на поїздки з ЄС до України).

Тривалість поїздок становить від одного до чотирьох тижнів. Максимальна сума гранту на міжнародну мобільність складає: 2250 євро для візитів тривалістю до двох тижнів та 4000 євро для візитів від двох до чотирьох тижні

Фінансування
Від 2250 євро до 4000 євро
Дедлайн
11.04.2019

Програма «Знакові події для української культури»

Програма «Знакові події для української культури» спрямована на сприяння створенню позитивного іміджу України на міжнародній культурній арені, розбудову широкої національної та міжнародної партнерської мережі у сфері культурних та креативних індустрій, сприяння широкій міжсекторальній співпраці.

В рамках програми підтримуються такі сектори культури та мистецтв: візуальне мистецтво аудіальне мистецтво дизайн та мода перформативне та сценічне мистецтва культурна спадщина література та видавнича справа культурні та креативні індустрії В програмі «Знакові події для української культури» є два ЛОТ-и: - Підтримка знакових подій в Україні - Підтримка участі України в знакових міжнародних подіях.

Фінансування
Загальний бюджет програми – 60 млн. грн.
Дедлайн
22.03.2019
ВПО/Біженці

КримSOS і Агентство ООН у справах біженців

Підтримати переселенців в спробах самостійного вирішення їх проблем та захисту їх прав і свобод.

• проект має некомерційний, неполітичний і недискримінаційний характер; • проект спрямований на вирішення викликів/проблем різного характеру, з якими зіштовхуються внутрішньо переміщені особи; • проект актуальний в регіоні його планованої реалізації; • адекватна кількість прямих/непрямих бенефіціарів; • географія: Київська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Херсонська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Черкаська області; • довгостроковість результату проекту; • бажана співпраця з владою та іншими громадськими організаціями/ініціативними групами, на місцевому/національному рівнях.

Фінансування
до 25 000 грн.
Дедлайн
Постійно

Проект підтримки працевлаштування/самозайнятості ВПО та місцевих мешканців, в тому числі учасників бойових дій

Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Європейського Союзу розпочинає проект підтримки працевлаштування та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців, в тому числі учасників бойових дій та осіб, які належать до уразливих категорій населення.

ЗАПРОШУЮТЬСЯ: Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської областей та Криму, місцеві мешканці, учасники бойових дій, особи, які належать до уразливих категорій населення, віком 18 – 60 років; та проживають у м. Київ, Київській, Львівській, Житомирській, Одеській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Волинській та Івано-Франківській областях. ЯК ДОЛУЧИТИСЬ ДО ПРОЕКТУ Зателефонувати представнику громадської організації у області, де ви мешкаєте (див. розділ «Регіональний розподіл тренінгів» нижче). Подати коротку заявку на співбесіду координатору громадської організації у відповідній області. Завітати до офісу громадської організації для короткої бесіди та заповнення анкети учасника. В разі неможливості особистої співбесіди (за наявності поважних причин), допускається її проведення по телефону з надсиланням копій документів електронною поштою. Надати копії: довідки ВПО (лише для переселенців); усіх сторінок паспорту та ідентифікаційного коду; свідоцтва про реєстрацію ФОП (обов’язково лише для групи «Мікропідприємництво», для групи «Самозайнятість» – як перевага).

Фінансування
до 650 EUR до 2150 EUR до 400 EUR
Дедлайн
Постійно

Стипендіальна програма на участь у Європейському Форумі Альпбаха

Це щорічна стипендіальна програма, яка проводиться з метою надання унікальної можливості для молоді взяти участь у найстарішому європейському форумі – Європейському Форумі Альпбах, який у 2019 році проходить з 14 по 30 серпня у мальовничому селищі Альпбах (Тіроль), Австрія.

У 2019 році Стипендіальна програма передбачає дві категорії стипендій: - для внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій; - для молодих change-makers, які досягли значних результатів у суспільній, громадській, політичній, науковій чи іншій діяльності, що зумовило чи призведе до значних позитивних змін. Учасники Стипендіальної програми повинні відповідати наступним критеріям: − громадяни України віком від 18 до 30 років включно; − студенти, випускники, науковці, аспіранти, молоді спеціалісти, представники інститутів громадянського суспільства; − володіють англійською мовою (не нижче B2). Перелік документів, необхідних для участі у Стипендіальній програмі: 1) мотиваційний лист; 2) резюме; 3) рекомендаційний лист; 4) довідка з місця навчання, у разі закінчення закладу вищої освіти – сканований диплом, довідка з місця роботи; 5) відеозапис, на якому учасник дає відповідь на питання: «Successful Ukraine 2030» (до 2 хвилин); 6) для внутрішньо переміщених осіб – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, для мешканців тимчасово окупованих територій – документ, що підтверджує факт проживання на цій території.

Фінансування
Покривається участь у ЄФА 2019, проживання, сніданки, добові витрати, транспортні витрати, навчальні матеріали, посібники для семінарського тижня та програми симпозіумів, вечері під час прийомів
Дедлайн
21.04.2019
Інституціональні програми

Програма ООН для волонтерів

Волонтерам доведеться справлятися із завданнями різного роду і кандидати повинні бути готові до роботи в різних місцях і повинні вміти швидко пристосовуватися до життя в різних умовах і працювати при різних обставинах. Учасники не можуть вибирати собі роботу (робота визначається потребами організації, а не особистими перевагами працівників); і кінцеве місце роботи учасника буде відомо тільки після того, як кандидата взяли на роботу і після його прибуття на роботу. Переважна кількість програм розраховано на роботу волонтера в період до 12 місяців. Всі волонтери при проходженні стажування підписують поновлюваний контракт на період від 6 до 12 місяців.

У стажуванні можуть брати участь кандидати, які: Мають вищу освіту, або вищу технічну освіту. Мають 2 роки досвіду роботи в подібній сфері. Чи не молодше 25 років (для роботи за кордоном) і не молодше 18 років (для роботи в рідній країні заявника). Відмінно володіють хоча б одним з трьох робочих мов ООН: англійською, французькою, або іспанською. Мають прагнення і бажання працювати волонтером. Можуть працювати в міжкультурної обстановці. Можуть пристосовуватися до складних умов. Мають хороші організаторські здібності. Мають досвід роботи волонтером, або роботи в одній з країн, що розвиваються. Заповнити заявку можна на англійській, французькій, або іспанською мовами. Волонтери можуть працювати за кордоном, в своїй рідній країні (якщо є необхідність в волонтерах) і онлайн.

Фінансування
Оплата витрат
Дедлайн
Постійно

Стажування в Interpol

Інтерпол, Міжнародна організація кримінальної поліції, круглий рік приймає стажистів в Головний Секретаріат в Ліоні, Франція, або в одне зі своїх регіональних представництв. Стажування може тривати від 2 до 11 місяців.

Вимоги до кандидатів: - Кандидати повинні бути громадянами країн, які перебувають в мережі Інтерпол. - Вік не менше 18 років. - Кандидати повинні бути студентами або випускниками аккердетірованого ВНЗ з дисциплін, схожими зі сферою діяльності діяльністю Інтерполу. - Вільне володіння англійською; якщо стажування буде проходити в одному з регіональних представництв, необхідно буде знання французької, іспанської або арабського. - Необхідно заповнити заявку та надіслати її через сайт Interpol. Після цього, у разі наявності позиції, вам буде висланий імейл з подальшими вказівками.

Фінансування
€550/мес
Дедлайн
Постійно

Стажировка в United Nations Foundation

United Nations Foundation регулярно кличе на стажування в різні підрозділи. Вибір зазвичай між відділами розвитку співробітництва, зв'язків з громадськістю, а також в напрямках «Здоров'я дітей», «Жінки і популяція», «Технології», «Клімат і енергія», «Розподіл грантів та фінансування».

Нові пропозиції з'являються раз в квартал на сайті організації. В обов'язки входить різна допомога в роботі відповідного відділу. Стажування припадають на осінь, весну і літо, займають весь сезон. Можлива повна або часткова зайнятість. Кандидат повинен бути студентом або випускником вузу. Претенденти повинні надіслати резюме та супровідний лист тільки через інтернет.

Фінансування
Дедлайн
Постійно

Стажування у Світовій організації торгівлі (СОТ) в Женеві

СОТ, Світова організація торгівлі, круглий рік приймає стажистів в свій головний офіс в Женеві, Швейцарія. Стажування триває до 24 тижнів, тривалість залежить від позиції інтерна і департаменту.

Вимоги до кандидатів: - кандидати повинні бути громадянами країн-учасниць СОТ - закінчити хоча б один рік магістратури по суміжних для стажування дисциплін (економіка, право, політологія, міжнародні відносини) - вік кандидатів повинен бути від 21 до 30 років Оформити заявку можна протягом всього року. Зробити це можна онлайн.

Фінансування
Всі стажери отримують приблизно € 1500 в місяць.
Дедлайн
Постійно

Стажування в Раді з прав людини ООН

Рада реалізує стажерські програми двічі в рік. До участі запрошуються студенти магістратури та аспірантури, а також випускники. Спеціалізація кандидатів повинна бути пов'язана з міжнародним правом, політичними науками, історією, соціальними науками, історією та ін.

Щорічно набирається до 50 стажерів. Заявки приймаються 2 рази на рік: до 30 вересня на стажування з січня по червень до 30 квітня на стажування з липня по грудень Тривалість програм - 3 місяці, стажування може бути додатково продовжений ще на 3 місяці. Вимоги до кандидатів - Кандидати повинні вільно володіти як мінімум двома з шести офіційних мов ООН (англійська, французька, іспанська, арабська, російська або китайський). Як мінімум необхідно середнє володіння англійською або французькою мовою. - Необхідно бути випускником вузу або студентом магістратури або аспірантури - Кандидати повинні бути в змозі оплатити витрати на переїзд та проживання в Женеві - Перевага надаватиметься кандидатам, які володіють досвідом роботи в області прав людини. Для участі у стажуванні необхідно: - заповнити форму заявки - додати виписку з оцінками, копію диплома або довідку, яка підтверджує, що ви є студентом, медичну довідку, опис дослідження, в минулому або планованого - всі документи необхідно зібрати в 2 файли максимум і надіслати електронною поштою на адресу internship@ohchr.org

Фінансування
Дедлайн
Постійно

Стажування в Комітеті Регіонів Європи

Щорічно Комітет регіонів реалізує програму стажування для молодих випускників. Тривалість стажування - 5 місяців. Заявки прийомів два рази в рік. Стажування включає в себе роботу в одному з підрозділів комітету.

Кандидати повинні або отримати диплом про вищу освіту (або еквівалентну ступінь) або успішно закінчити не менше 4-х років навчання у вузі. Також, кандидати повинні вільно володіти однією з офіційних мов комітету, зокрема, англійською або французькою. - 16 лютого - 15 липня (весняне стажування); Початок прийому заявок: 1 квітня Дедлайн: 30 вересня (12 noon Brussels time) - 16 вересня - 15 лютого (осінне стажування). Початок прийому заявок: 1 жовтеня Дедлайн: 31 березня (12 noon Brussels time) Вимоги до кандидатів - бути громадянином держави-члена ЄС і офіційних країн-кандидатів громадяни інших країн також можуть пройти стажування, якщо добре доведуть своє бажання) - мати мінімум ступінь бакалавра; - добре володіти англійською або французькою. Заявку на участь необхідно заповнити онлайн на сайті Комітету

Фінансування
€1100/міс
Дедлайн
Постійно

Стажування Європейського Центру з Питань Меншин

Програма стажувань ECMI (Європейського Центру з Питань Меншин) існує з моменту заснування організації. Стажери можуть брати участь у всіх дослідженнях, проведених центром, знайомитися з його роботою, відвідувати семінари, літні школи, а також проводити свої власні дослідницькі роботи. Залежно від рішення супервайзера стажисти можуть працювати повний робочий день або тільки кілька годин.

Стажування можливе в декількох областях: - Громадянство і етика - Культура і різноманітність - Конфлікти і безпека - Політика і громадянське суспільство - Справедливість і державне управління Кандидати можуть вибрати, в якому офісі вони хочуть стажуватися: в головному у Фленсбурзі, Німеччина (на кордоні з Данією) або одному з регіональних (в Грузії або Косово). Стажування неоплачувана, але деяким стажистам може бути надано житло. Час стажувань і дедлайни - Січень березень Дедлайн 30 вересня - Квітень - Червень Дедлайн: 31 грудень - липень - вересень Дедлайн: 31 марта - Жовтень - Грудень Дедлайн: 30 июня Для участі в програмі необхідно надіслати своє резюме, контакти 3 людей, які могли б вам дати рекомендації, а також роботу, яка підтверджувала б ваш рівень володіння англійською мовою (уривок зі своєї дослідницької роботи до 5 сторінок) по електронній пошті для Maj-Britt Risbjerg Hansen.

Фінансування
Дедлайн
Постійно