Крымскотатарский Ресурсный Центр

Гранты

Права человека/ Демократия

Фонд захисту людських прав. Малі гранти

Мета - підтримка проектів щодо захисту прав людини в рамках програми "Повага прав людини".

Напрямки проектних пропозицій: захист людських прав; рівні права для людей нетрадиційної орієнтації; участь жінок у політиці та профілактика насилля над жінками; боротьба з найбільш серйозними порушеннями прав людини (смертна кара і катування); свобода думки і слова та свобода інтернету; свобода віросповідання та переконань; права людини та розвиток; розвиток бізнесу та прав людини, включаючи дитячу робочу силу.

Финансирование
499 000 євро
Дедлайн
Постоянно

Фонд сприяння демократії

Вимоги до проектів: – гранти надаються виключно українським НУО; – організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії; – іноземні організації, а також громадяни інших країн не можуть претендувати на отримання фінансування за даною програмою; – грантові заявки необхідно подавати двома мовами: на англійською та українською; – тривалість проектів не може бути більшою за один рік. Кошти, які були витрачені до початку або після завершення терміну проекту, не підлягають відшкодуванню.

Тематика проектів: – права людини, освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини; – верховенство права та реформа в галузі права; – підтримка громадських ініціатив; – розвиток виборчої системи; – антикорупційна діяльність та прозорість уряду; – рівність жінок, етнічних та інших меншин; – економічні реформи та інші.

Финансирование
5 000 – 24 000 долл.
Дедлайн
Постоянно

«ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ»

Посилення підтримки та тиску громадськості на здійснення проєвропейських реформ в Україні шляхом розширення участі та залучення широкого кола організацій громадянського суспільства з регіонів у обговорення тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг та адвокацію впровадження Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які мають: статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні упродовж 3 років; спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування). Пріоритети конкурсу адвокаційна діяльність, в тому числі дослідження, пов'язані із інформаційно-просвітницькою діяльністю на основі фактичних даних і громадського моніторингу та розкриття інформації, спрямованої на імплементацію УА і Порядку денного асоціації на місцевому, регіональному та міжрегіональному рівнях; моніторинг та оцінка реалізації стратегій і планів дій та показників, пов'язаних з Угодою про асоціацію; види діяльності, які сприяють комунікації, консультаціям, діалогу та співпраці між різними зацікавленими сторонами, спрямовані на успішну імплементацію УА; розбудова громадської політичної грамотності серед громадян і державних службовців на місцевому, регіональному та міжрегіональному рівнях; аналіз питань економічної політики, пов'язаних із імплементацією УА і Порядком денним асоціації з акцентом на темах місцевого, регіонального та/або міжрегіонального значення; підвищення обізнаності в питаннях, пов'язаних із імплементацією УА.

Финансирование
Максимальний розмір гранту – 750 000 гривень (оптимальний бюджет проекту 300 000 – 500 000 гривень)
Дедлайн
30.09.2018

Європейський фонд підтримки демократії (EED)

Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і зміцнення демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою сусідства.

На гранти EED можуть претендувати організації, рухи, а також активісти, молодіжні лідери та представники незалежних мас-медіа, що діють також в Інтернеті, без огляду на розмір їх структури та формальний статус. Види підтримки EED 1. Фінансування ініціатив з культивування демократії. 2. Профільне фінансування та інституційна підтримка EED зазвичай передбачає покриття поточних витрат, особливо в наступних випадках: Проміжне фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні витрати, необхідні для роботи, що має безпосереднє відношення до вище зазначених цілей, протягом обмеженого терміну до тих пір, поки не зможуть підключитися інші донори. Початкове фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні витрати, необхідні для становлення організації і підтримки недавно створеної організації, або для сприяння підвищення рівня її діяльності протягом обмеженого терміну.

Финансирование
суми грантів визначаються індивідуально
Дедлайн
Постоянно

Громадянське суспільство задля розвитку демократії

Ви є представником організації громадянського суспільства України? Маєте ідею проекту, який може сприяти покращенню діалогу між організаціями громадянського суспільства та органами влади? Гадаєте, можете реалізувати такий проект протягом року та за умов отримання гранту від ПРООН?

Ми шукаємо проекти, які: - Пропонують більш ефективні шляхи використання вже існуючих методів діалогу між організаціями громадянського суспільства та органами влади (наприклад, спрямовані на підвищення участі громадян у процесі прийняття рішень на місцевому рівні та у процесі формування та використання коштів місцевих бюджетів; підтримку місцевих ініціатив, механізмів місцевої демократії, публічного контролю та підзвітності органів влади; розробку інноваційних інструментів стимулювання участі громадян; просування порядку денного реформ на регіональному рівні; залучення організацій громадянського суспільства у впровадження Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на обласному рівні, та інші); - Використовують існуючі законодавчо-регуляторні рамки для створення нових майданчиків для діалогу, демонструючи при цьому сталість таких майданчиків; - Пропонують реалістичні і продумані заходи в сфері адвокації і лобіювання для внесення змін в існуючі законодавчо-регуляторні рамки з метою поліпшення діалогу між організаціями громадянського суспільства та органами влади. У рамках нового п’ятирічного проекту «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», ПРООН за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії щороку підтримуватиме проекти та ініціативи організацій громадянського суспільства за результатами запрошень до подання проектних пропозицій.

Финансирование
30 000 дол. США
Дедлайн
Постоянно

«Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність»

Підтримати формування сталих зв’язків на рівні територіальних громад, що сприяють впровадженню підзвітності поліції, залученості громади до виявлення та вирішення проблем безпеки у громаді, встановленню та підтриманню правопорядку, забезпечують попередження злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді на основі діалогу різних зацікавлених учасників на рівні громади.

Цей конкурс складається з двох лотів, з яких: Лот №1 орієнтований на громади, які не мають попереднього досвіду побудови партнерства та розвитку спільних ініціатив заради безпечного середовища в громаді. Лот №2 орієнтований на громади, які мають досвід побудови партнерства різних зацікавлених сторін заради вирішення безпекових питань громади та до яких застосовуватимуться додаткові інструменти оцінки готовності громади до реалізації запропонованої ініціативи. Пріоритети та завдання конкурсу - залучення місцевих громад до забезпечення правопорядку та безпеки; - побудова сталої взаємодії між різними зацікавленими сторонами у громадах на принципах інклюзивності різних груп; - формування практик виявлення місцевих проблем у сфері безпеки шляхом залучення активних членів місцевих територіальних громад та спільна розробка моделей взаємодії між різними учасниками для створення безпечного середовища; - розробка та сприяння реалізації програм забезпечення безпеки і правопорядку на рівні місцевих громад на основі виявлених потреб громади у безпеці; - створення у співпраці із органами місцевого самоврядування структур (площадок/платформ), що у взаємодії з поліцією та іншими зацікавленими стронами проводять активну освітню, просвітницьку діяльність, спрямовану на попередження злочинності, посилення правопорядку та місцевої безпеки; - формування практики підзвітності територіальним громадам діяльності поліції на місцях. Учасники конкурсу Для Лоту 1 і 2: До участі у конкурсі запрошуються: неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (в тому числі громадські організації та спілки), які: - мають статус неприбуткової чи благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні; - мають досвід активної роботи у сфері захисту прав людини, моніторингу роботи державних та/або муніципальних органів, розвитку спроможності громади (або такий досвід мають ключові партнери поданої проектної пропозиції); - мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування). Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вище формальним вимогам, не розглядатимуться. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам та фізичним особам-підприємцям. Вимоги до проектних пропозицій Для Лот 1 До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції, підготовлені відповідно до визначених цим оголошенням вимог, від організацій, які відповідають вищезазначеним вимогам. Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, котрі відповідають одному чи декільком з наведених нижче критеріїв: - пропонують інноваційні підходи до налагодження співпраці між територіальною громадою та поліцією; - мають чітке бачення можливих шляхів такої співпраці, конкретні механізми взаємодії та продуманий план реалізації; - враховують місцевий контекст та особливості обраної територіальної громади; - мають підтверджені домовленості по спільній роботі з органами місцевого самоврядування, Національною поліцією, Міністерством внутрішніх справ; Проектні пропозиції подаються за формою, визначеною у розділі «Порядок подання проектних пропозицій» для Лот1 цього оголошення, у терміни, визначені цим оголошенням. Проектні пропозиції буде перевірено на відповідність формальним вимогам конкурсу й ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд конкурсної комісії. Для Лот 2 Подаються концепції проектних пропозицій за наступною структурою: - загальна інформація про громаду - основні цілі концепції та попередні заходи для досягнення цілей - партнери та досвід співпраці між ними Очікувані результати (короткострокові та довгострокові) Концепції подаються у довільній формі, обсягом не більше 3 сторінок А4. Разом з поданням концепції організації заповнюють оціночну форму. Заповнена форма буде верифікована шляхом залучення спеціальних оцінників, які додатково комунікуватимуть з організацією та її партнерами. За результатами роботи оцінників обраним організаціям буде запропоновано подати повні проектні пропозиції. Переможці будуть визначені за результатами оцінки проектних пропозицій.

Финансирование
Для Лот 1 максимальний розмір гранту становить 370 000 грн. Для Лот 2 максимальний розмір гранту становить 700 000 грн.
Дедлайн
05.10.2017
Образование

Програма «Відкритий світ»

Програма «Відкритий Світ» призначена для лідерів України - представників різних рівнів державної влади, академічного співтовариства, громадських організацій і ділових структур. Програма, насамперед, розрахована на кандидатів, які, незважаючи на свій відносно молодий вік, уже виявили себе як професіонали своєї справи, показали свої сильні лідерські якості, і зацікавлені у вивченні американського досвіду й підтримці професійних та особистих контактів з американськими колегами після повернення до України.

До складу делегацій «Відкритого Світу» звичайно входить п'ять учасників, що дозволяє зробити програму перебування в США більш насиченою й ефективною. Кожен з делегатів бере активну участь в обміні досвідом і знайомить із реаліями життя американських колег. Програма візиту складається індивідуально для кожної делегації, з урахуванням інтересів і побажань учасників. У більшості випадків делегати зупиняються в американських родинах, що дозволяє їм ближче познайомитися з повсякденним і громадським життям американців. Приймаючі родини у свою чергу одержують можливість довідатися про Україну «з перших вуст» - від людей, що формують її новий вигляд.

Финансирование
Дедлайн
Постоянно

Онлайн стажування в Humanium в області захисту прав дітей

Humanium - неурядова організація, яка захищає права дітей і знаходиться в Женеві, пропонує стажування студентам і недавнім випускникам Вузів. Стажер буде працювати в сфері повішення обізнаності та юридичних консультацій. Основні завдання стажиста: Підвищення обізнаності. Стажер буде сприяти підвищенню рівня інформованості в області прав дітей в світі шляхом написання статей блогу, оновлення сторінок різних країн, проведення низки інформаційних кампаній в інтернеті. Юридичні консультації. Стажер буде працювати на гарячій лінії, де буде давати консультації в області прав дитини в реальних справах, підтримувати зв'язок з союзом адвокатів Humanium і відповідати на питання. Зв'язок. Вести сторінки в соціальних мережах (Twitter і Facebook). Збір коштів. Іноді стажист братиме участь в пошуку фінансових партнерів для підтримки проектів Humanium.

Стажер також навчиться працювати з WordPress, Insightly, Canva. Так як стажування проходитиме онлайн, стажист зможе працювати вдома і сам встановлювати графік роботи. Вимоги до кандидатів необхідно мати освіту магістра в галузі права, міжнародного права, розвитку або міжнародних відносин. Студенти магістратури та аспірантури також можуть брати участь; знання англійської мови. У пріоритеті кандидати, які крім англійської також знають французьку або німецьку; кандидат повинен бути дисциплінований, ініціативний і відповідальний; необхідно мати доступ до швидкісного інтернет підключення; необхідно бути присутнім на групових зустрічах щосереди! В інші дні - гнучкий графік. Всі, хто зацікавився даною стажуванням, можуть заповнити заявку і прикріпити до неї CV.

Финансирование
Стажування неоплачуване
Дедлайн
Постоянно

Оплачуване стажування в компанії Nestle

Компанія Nestle пропонує студентам пройти стажування Operations Management Training Internship Program влітку 2017. Стажування буде проходити на 26 заводах Nestle, розташованих в різних частинах США. Стажування триває 12 тижнів.

Стажери працюватимуть в таких трьох основних сферах: виробництво, інжиніринг, якість. Стажистом компанії Nestle може стати кандидат, який: має ступінь бакалавра, яку отримає в грудня 2017 - червні 2018; спеціалізується в інженерній справі (промисловому, механічному, електричному, хімічному, екологічному), в операційному менеджменті та суміжних дисциплінах; GPA 3,0 і вище; має відмінні комунікаційні та аналітичні здібності; вміє відслідковувати дані і аналізувати результати; може створювати і проводити презентації; має знаходити спільну мову з іншими членами команди і може працювати в команді; швидко навчається; може працювати при несприятливих умовах (в холоді, в жарі, при високій вологості ...).

Финансирование
Щомісячна зарплата
Дедлайн
Постоянно

Стажування в США в області права і політики

Стажування у Вашингтоні, США - чудова можливість громадянам будь-якої країни отримати досвід роботи в області впливу на політику, створення стратегій і прав людини. Організатором стажування є організація Advocacy Director, яка забезпечує підтримку і досвід в: - розробці та втіленні адвокатських стратегій і практик, - контакту з державними органами і посадовими особами, - проведення законодавчого дослідження, - навички написання і редагування, - робота з базами даних, - аналіз нововведень в законодавстві і державній політиці, - відслідковувати хід законодавства в Конгресі США, - вивчення міжнародного законодавства і прав людини.

Вимоги до кандидатів: - бути студентом або мати ступінь бакалавра; - мати інтерес до прав людини або соціальної справедливості; - мати знання про регіонах: Карибського басейну і Латинської Америки; - мати можливість проводити дослідження Конгресу США; - уважно ставитися до деталей; - мати навички проактивного вирішення проблем; - знати про Amnesty International; - бути мотивованим і працювати самостійно; - мати сильні міжособистісні якості, грамотну мову і письмо англійською мовою; - мати можливість справлятися із завданнями різної складності; - позитивно дивитися на різні ситуації; - вміти працювати в команді; - проявляти інтерес до розслідування конкретних випадків порушення прав людини; - відмінно володіти англійською мовою; - знання іспанської - плюс! Для участі у стажуванні необхідно заповнити заявку. До заявки необхідно додати файл pdf, в якому вказати: - резюме, - мотиваційний лист, - контактні дані двох осіб, які можуть дати рекомендації.

Финансирование
Стажування неоплачуване. Стажер може працювати повний або неповний робочий день влітку 2017.
Дедлайн
Постоянно

Стипендіальна програма уряду Китаю: «Great Wall Program»

Уряд Китаю спільно з ЮНЕСКО заснувало 75 стипендій для найкращих студентів, аспірантів і дослідників. Стипендію можуть отримати кандидати з країн, що розвиваються. Стипендіальна програма Great Wall Program призначена для підтримки студентів і вчених з країн, що розвиваються в отриманні освіти та проведенні дослідження в Китаї.

Претендувати на стипендію можуть: - Кандидати, які не є громадянами Китаю; - Кандидат повинен бути в доброму здоров'ї (фізичному і розумовому) і мати - ступінь бакалавра, або магістра, або еквівалент цих ступенів; - Кандидати молодше 45 років, які надходять на освітні програми; - Кандидати молодше 50 років, які надходять на програми аспірантури. Як подати заявку: 1. Подати заявку на участь в Національну комісію у справах ЮНЕСКО в рідній країні кандидата. 2. (необов'язково) Роздрукувати бланк заявки на отримання стипендії уряду Китаю і заповнити його. 3. Відскановану копію заповненої заявки відправити Ms. Lydie Ndobo-Mackongo на ndobo@unesco.org 4. Оригінал бланка заявки облямувати Національної комісії у справах ЮНЕСКО в рідній країні кандидата. Розглядаються заявки на отримання стипендії тільки від кандидатів, яких рекомендувало ЮНЕСКО. Уточнити дедлайн можна в національній комісії ЮНЕСКО в рідній країні кандидата. документи: 1. Бланк заявки заповнений англійською, або китайською та 3 фото. 2. Диплом про здобуту освіту. 3. Виписку з оцінками (англійською, або китайському). 4. Два рекомендаційних листи (англійською, або китайському). 5. Кандидати, які надходять на спеціальності пов'язані з мистецтвом повинні відправити СD з прикладами своїх робіт. 6. Навчальний план, або пропозиція про проведення досліджень (англійською, або китайському), не більше 500 слів. 7. Фотокопія пройденого повного медогляду. Бланк можна скачати на: http://www.csc.edu.cn/laihua or http://www.campuschina.org 8. Копія листа від одного з китайських ВНЗ про зарахування на навчання (не обов'язково). 9. Копія дійсного сертифіката HSK (не обов'язково).

Финансирование
Стипендія покриває витрати на: навчання, проживання, щомісячну стипендію, комплексну медичну страховку. ЮНЕСКО покриває витрати на: міжнародний переліт, щомісячні фінансові виплати,вихідна допомога
Дедлайн
Постоянно

Конкурс на участь у “Школі громадських ініціатив України” для лідерів неурядових організацій та ініціативних груп зі всіх регіонів України

Громадська спілка «Громадські ініціативи України» запрошує лідерів неурядових організацій, активістів, лідерів неформальних ініціатив до участі в п`ятиденній «Школі громадських ініціатив України».

Основні завдання «Школи громадських ініціатив України»: – залучення локальних спільнот до участі у цивільному житті міста (селища), а також вирішенню важливих соціальних проблем та розв’язанню конфліктів представникам неурядових організацій, ініціативних груп, незалежних медіа. – передати знання та навички роботи по успішному проведенню ефективних адвокасі програм (програм представництва інтересів громадянського співтовариства) для представників неурядових організацій, ініціативних груп, незалежних медіа. – надати інформацію щодо базових навичок користування програмним забезпеченням (пакет Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), Google docs), робота в internet, використання social media, інтернет-безпека. – відібрати найбільш вмотивованість учасників для їх подальшої участі в інших компонентах програми, а також залучення до співпраці з громадською спілкою «Громадські ініціативи України». – навчити учасників Школи результативним практикам написання проектів, налагодити горизонтальні зв’язки між учасниками «Школи громадянських ініціатив України» з різних регіонів. Теми, які будуть розглядатися під час «Школи громадянських ініціатив України»: Взаємодія з органами влади, участь громадян у прийнятті рішень (Волинський ресурсний центр) ; Використання програмного забезпечення (пакет Microsoft Office, Google docs) робота в internet, використання social media, інтернет-безпека (ГО «Принцип», Академія стратегічних досліджень) Написання проектів (Товариство Лева) Вирішення конфліктів та ведення переговорів (Європейський клуб) Адвокасі (ГО “Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”) В роботі школи візьме участь 25 учасників/учасниць. Заявки подаються онлайн шляхом заповнення анкети за посиланням http://bit.ly/2sGjA

Финансирование
Дедлайн
31.08.2017

Стипендії на навчання на коротких курсах в European School of Economics

Бізнес-школа European School of Economics (Лондон і Мадрид), пропонує часткові стипендії на оплату вартості навчання на курсах.

European School of Economics в Лондоні пропонує 50 стипендій, які оплачують 60% вартості навчання на коротких курсах. Стипендію можуть отримати студенти всіх національностей. European School of Economics в Мадриді пропонує 50 стипендій, які оплачують 70% вартості навчання на курсах управління готельним бізнесом, спортивний менеджмент, менеджмент музичної індустрії, організація заходів. Стипендію можуть отримати студенти всіх національностей. Вимоги до кандидатів: - закінчену середню освіту або диплом бакалавра; - відмінні знання англійської мови. Для отримання стипендії студенти повинні подати заявку на зарахування на курси і відправити необхідні документи: - резюме - мотиваційний лист на мові обраного курсу - результати тесту на знання англійської мови - заявка - диплом - копія паспорта - 3 фотографії паспортного розміру. Дедлайн: 31 липня - навчання на курсах починається з вересня Дедлайн: 30 вересня - навчання на курсах починається з січня.

Финансирование
часткова оплата навчання
Дедлайн
30.09.2017

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ 2017-2018

Институт Роберта Шумана (RSI) при поддержке Фонда Эдуардо Фрей вновь организует серию курсов под названием «Молодые лидеры». Серия будет представлена молодым политикам (в возрасте 22-30 лет), которые стремятся стать будущими лидерами в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, таких как Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Македония, Грузия, Косово, Молдова, Черногория, Сербия и Украина, а также Ливан.

Структура обучения: - Основы демократии (10-14 октября 2017 г.) - Международные вопросы и вопросы безопасности (21-25 ноября 2017 года) - Проблемы в экономической и социальной жизни (16-20 января 2018 года) Рабочий язык - английский. дедлайн подачи заявок - 10:00, 22 августа (ВТОРНИК) 2017 года, подавать в RSI

Финансирование
Дедлайн
22.08.2017

Стажування в Європейському Економічному і Соціальному Комітеті

Два рази на рік Європейський економічний і соціальний комітет пропонує стажування для випускників вузів як з країн ЄС, так і для громадян, які проживають за межами ЄС.

Тривалість стажування - до п'яти місяців. Заявки на участь у стажуваннях повинні бути спрямовані завчасно. Комітет також реалізує програму навчальних грантів в рамках програми Франсуа Staedelinfront для того, щоб молоді люди з організацій, що представляють економічні, соціальні або профспілкові інтереси мали можливість проходити навчання або проводити дослідження в економічній і соціальній сферах. Для участі в короткостроково стажуванні, необхідно заповнити заявку та надіслати її поштою за адресою: EESC Official responsible for traineeships 99 rue Belliard B-1040 Brussels До неї додається копія диплома або довідка про те, що ви є студентом, медична довідка та виписка про відсутність судимостей. Для участі в довгостроковій стажуванні потрібно заповнити онлайн форму на сайті. Якщо ви пройдете перший відбірковий тур, з вами зв'яжуться по email і попросять вислати додаткові документи або відповісти на питання. дуже важливо відповідати на листи Комітету швидко.

Финансирование
Всього виділяється три навчальних стипендії в розмірі 3000 євро кожна. Короткострокові стажування (тривалістю від 1 до 3 місяців) не оплачуються і доступні для студентів і недавніх випускників.
Дедлайн
30.09.2017

Стажування в Міжнародному трибуналі ООН з морського права

Міжнародний трибунал ООН з морського права реалізує ряд програм стажувань для студентів, які закінчили не менше 3-х курсів університету. Стажування дасть можливість молодим людям краще познайомитися з роботою і функціями Трибуналу. Тривалість стажування становить 3 місяці. Стажування не оплачуються.

періоди стажувань січень - березень: дедлайн 30 вересня квітень - червень: дедлайн 31 грудня липень - вересень: дедлайн 31 березня жовтень - грудень: дедлайн 30 червня. Вік стажистів не повинен перевищувати 35 років, стажисти повинні володіти англійською або французькою мовою і цікавитися міжнародним правом, особливо, морським правом, міжнародними відносинами, політичними і міжнародними організаціями та інститутами.

Финансирование
Дедлайн
30.09.2017
Культура

Fabrica

Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії, запрошує представників творчих професій приєднатися до своєї команди дослідників. Взяти участь у програмі можуть програмісти, архітектори, графічні дизайнери, музиканти, письменники, режисери, фотографи, журналісти, ілюстратори, аніматори.

Організатори оплачують учасникам квиток до Італії, житло у Тревізо, обіди з понеділка до п’ятниці, медичну страховку, а також надають щомісячну стипендію на особисті витрати. Вимогами до учасників є: вік до 25 років і знання англійської мови.

Финансирование
стипендія; безкоштовне проживання; страхування
Дедлайн
Постоянно

ArtsLink Five - п'ятитижнева стажування в США

CEC ArtsLink організатори стажування, пропонують міжнародне спілкування і розуміння представникам сфери мистецтва через спільні інноваційні проекти мистецтва. В рамках стажування учасники зможуть взяти участь в програмах, завдяки яким учасники зможуть познайомитися з художниками, і арт-менеджерами з США та інших 37 країн. Мета стажування: - Провести спільні проекти мистецтва, учасники яких зможуть отримати новий досвід і засвоїти нові навички; - Дати можливість учасникам поділитися ідеями і досвідом з організаторами та учасниками з США, з резидентами з інших країн і з колегами з рідного регіону; - Дозволити учасникам розширити знання про мистецтво і перейнятися культурним життям США; - Мотивувати учасників на створення нового проекту за допомогою учасників та професіоналів з США; - Дати можливість учасникам розширити свої професійні навички менеджера сфери мистецтва через роботу з організаціями США.

У програмі можуть брати участь: - Кандидати, які працюють в сфері мистецтва, і арт-менеджери (арт-менеджери повинні працювати в організації мистецтв, в некомерційному секторі); - Громадяни, обраних країн, які в даний час проживають і працюють в рідній країні; - Кандидати, які вільно володіють англійською мовою і можуть самостійно працювати в США. Кандидати, які є громадянами однієї з обраних країн, але в даний час не проживають в рідній країні, повинні зв'язатися з організаторами програми для підтвердження можливості участі в програмі. Для участі в програмі кандидатам необхідно подати на розгляд такі документи: - Бланк заявки; - Відповіді на запитання організаторів (докладніше на сайті організаторів); - CV (не більше 500 слів, слід написати в бланку заявки); - Рекомендаційний лист (на 1 сторінку в форматі pdf); - Арт-менеджерам необхідно написати опис організації, в якій вони працюють (на 1 сторінку в форматі pdf); - приклади робіт.

Финансирование
Організатори покривають витрати на: міжнародний переліт, отримання візи, проживання, робочі витрати, транспортні витрати в рамках стажування, медичну страховку
Дедлайн
15.10.2017

Грант на оплату транспортних витрат для молодих артистів і представників культури STEP Beyond Travel

Організація European Cultural Foundation - це незалежна організація, яка знаходиться в Нідерландах і функціонує в країнах Європи близько 60 років. Вона фінансує і за її підтримки здійснюється культурний і творчий обмін по всій Європі. За допомогою гранту STEP фінансову підтримку отримують молоді художники, діячів культури, які отримують можливість обмінюватися навичками, досвідом і натхненням. Грант STEP заснований для підтримки молодих художників і діячів культури, яким ще не виповнилося 35 років, або в перші 10 років своєї кар'єри і надає фінансову допомогу в їх гастролях і подорожах по країнах ЄС та країнах, які межують з ЄС.

Вимоги до кандидатів - Кандидатами в отриманні гранту можуть бути працівники сфери культури, або художники, артисти. - Грант можуть отримати громадяни європейських країн, серед яких: Вірменія, А зербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія, Україна. - Пріоритет віддається молодим художникам і діячам культури, які мали мінімальний досвід подорожей, пов'язаних з професійною діяльністю. - Кандидати повинні бути старше 18 років. - Кандидати повинні відправлятися в обрану країну вперше. - Співпрацювати з обраної організацією кандидати повинні вперше. - Кандидати повинні мати хоча б одну партнерську організацію в обраній країні. - Кандидат повинен представляти некомерційну організацію. - Заявка подається за 60 днів до поїздки. Для отримання гранту необхідні: - заявка - бюджет - резюме з історією подорожей (не більше 2-х сторінок) - цифрова копія запрошення листи англійською, лист повинен бути адресований заявникові і підписано партнерською організацією, в листі повинна бути вказана така інформація: 1. назва та адреса партнерської організації, контактна особа 2. ім'я та адресу мандрівника 3. підтвердження співпраці 4. план заходів на час приїзду заявника 5. що оплачує організація 6. визнання необхідності отримання гранту STEP. Для цієї програми немає дедлайну, але подавати заявку на отримання грант слід не пізніше ніж за 60 днів до запланованої поїздки. Заявка подається онлайн на сайті організатора.

Финансирование
250-700€
Дедлайн
31.12.2017

Міжнародний конкурс дизайнерів Kokuyo Design Awards

Відкрито прийом заявок на участь у міжнародному конкурсі дизайнерів (Kokuyo Design Awards) 2017 року. Тема конкурсу 2017 року: "Нова історія". Організатори чекають дизайни, які відкривають нові двері, дають можливість отримати новий досвід і створюють нові жанри. Конкурсантам необхідно створити функціональний дизайн продукту.

Вимоги до кандидатів Брати участь в конкурсі можуть корпорації, організації, групи дизайнерів, також приймаються індивідуальні роботи. Вік, стать, громадянство, національність, досвід роботи не мають значення. Конкурсантам необхідно зареєструватися в конкурсі.

Финансирование
Кращий дизайн отримає Гран-прі - 2 000 000 yen - більше 16 000 € Троє фіналістів отримають по 500 000yen (близько 4000 €) кожен. Також організаторами передбачені спеціальні призи.
Дедлайн
31.08.2017

Міжнародний конкурс ілюстрацій футбольних героїв

Швейцарський футбольний журнал "Tschutti heftli" організовує конкурс ілюстрацій для футбольного альбому 2018 року і запрошує всіх ілюстраторів взяти участь в конкурсі.

З 2008 року журнал видає альбом наклейок з футбольними командами, альбом розробляють дизайнери, ілюстратори, карикатуристи, графічні дизайнери і художники. Конкурс ілюстрацій проводиться з метою знайти виконавця наступного альбому. Переможці отримають привілей намалювати одну з команд Чемпіонату світу з футболу 2018 для легендарного альбому. Альбом можна купити в Швейцарії, Німеччині та інших країнах ЄС. Вимоги до кандидатів: Швейцарський футбольний журнал "Tschutti heftli" організовує конкурс ілюстрацій вже в шостий раз і в цьому році конкурс присвячений Чемпіонату світу з футболу 2018, який відбудеться в Росії. - Категорія для дорослих: Завдання конкурсантів - створити портрет видатного футболіста всіх часів - Дієго Армандо Марадони. Зображення може бути 2-D або 3-D, кольорове або чорно-біле, цифрове або аналогове, намальоване фарбами, олівцями. - Категорія для дітей і підлітків, народжених після 2004 року Конкурсантам необхідно зобразити свого улюбленого футбольного гравця. Зображення може бути 2-D або 3-D, кольорове або чорно-біле, цифрове або аналогове, намальоване фарбами, олівцями. Кожен конкурсант може подати тільки 1 роботу. Робота повинна бути в форматі PDF або JPG, А4, 300 dpi. Роботу потрібно відправити на contest@tschuttiheft.li, тема: «Maradona» - для дорослих конкурсантів. Тема: «U13» - для дітей і підлітків.

Финансирование
Кожен конкурсант, чиї роботи будуть поміщені в альбом, отримає фінансову винагороду. Розмір фінансової винагороди буде визначено пізніше (загальна сума винагороди - 4 600 €).
Дедлайн
31.08.2017

Конкурс в області дизайну, архітектури та інжинірингу

Проводиться конкурс для студентів, які вивчають дизайн, архітектуру і інженерна справа. Завдання конкурсантам - створити катамаран. Організатори конкурсу - Bénéteau Foundation - займаються просуванням охорони навколишнього середовища в світі яхтингу, конструювання, споруд з метою показати морське спадщина і підвищити поінформованість громадськості в питаннях охорони навколишнього середовища.

Вимоги до кандидатів: - в конкурсі можуть брати участь студенти, які на 1 січня 2017 були студентами, які вивчають архітектуру, дизайн, інженерна справа в школі мистецтв або університеті (офіс установи повинен бути зареєстрований в одній з європейських країн); - конкурсантами можуть бути студенти, яким вже виповнилося 16 років; - один конкурсант може надати тільки одну роботу; - брати участь в конкурсі можуть як групи, так і поодинокі конкурсанти; - конкурсанти повинні мати студентські квитки. Для участі в конкурсі необхідно заповнити заявку та надіслати її разом з копією студентського квитка на concours.beneteau@gmail.com

Финансирование
Призи 1-е місце - 6000; € 2-е місце - 4000; € 3-е місце - 2000 €
Дедлайн
14.10.2017

Конкурс «Кращий фотограф-мандрівник року»

Відкрито прийом заявок на 15 щорічний конкурс «Кращий фотограф-мандрівник року». У конкурсі можуть брати участь як професійні фотографи, так і аматори.

Цього року конкурс проводиться в таких категоріях: «One Shot» - категорія для одиночних знімків на одну з тем: «Дика природа, життя в море», «Їжа - смаки світу», «Основні кольори»; «Portfolio» - серія з 4 знімків на одну з тем: «Людство», «Земля і клімат», «Подорожі і пригоди»; «Smart Shot» - категорія для знімків зроблених на мобільний телефон, або планшет; «New Talent» - категорія для новачків; Молодий фотограф-мандрівник року (в двох різних вікових категоріях); Приз для абсолютного переможця. У кожній категорії можна додавати фотографії по кілька разів, крім категорії «New Talent». У цю категорію можна додавати фотографії тільки один раз. При додаванні фотографій в категорію «Portfolio» два, або більше разів, кандидат автоматично стає претендентом на звання 'Travel Photographer of the Year' і супер-приз - 4,000 £, набір шкіряних і срібних товарів для подорожей від StaaG, особистий шкіряний кейс для портфоліо від Plastic Sandwich і верхній одяг від Páramo на суму 500 £. У конкурсі можуть брати участь фотографи різного віку і національностей, які зацікавлені подорожами. Для участі в конкурсі кандидатам необхідно зареєструватися тут і створити свій аккаунт. Реєстрація платна і плата становить для категорії: - одиночних знімків (One Shot і Smart Shot) - 8 £; - портфоліо і «New Talent» - 15 £.

Финансирование
Призи: 1. грошовий приз розміром від 1000 £ до 4000 £; 2. камера і об'єктив Fujifilm; 3. одяг від Páramo; 4. особистий шкіряний кейс для портфоліо від Plastic Sandwich; 5. поїздка на двох до Норвегії.
Дедлайн
25.09.2017

Конкурс на кращий постер до Всесвітнього дня продовольства

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН оголосила про початок конкурсу на кращий постер до Всесвітнього дня продовольства. Організатори конкурсу запрошують дітей і підлітків у віці від 5 до 19 років використовувати свою уяву та ідеї і надати картину на тему: «Змініть майбутнє міграції. Зробіть свій внесок у продовольчу безпеку і розвиток сільських районів ».

При оголошенні переможців будуть вказані тільки ім'я, прізвище і країна учасника, більше ніякої докладної інформації про конкурсанта оголошено не буде. Вимоги до кандидатів У конкурсі можуть брати участь: - діти та підлітки віком від 5 до 19 років будь-якої національності; - неповнолітнім конкурсантам необхідно дозвіл батьків, або опікунів на участь. Всім зацікавленим необхідно подати онлайн заявку і подати на розгляд малюнок. Журі визначить трьох переможців у трьох категоріях (1ая категорія - діти від 5 до 8 років; 2ая категорія - діти від 9 до 12 років; 3ая категорія - діти від 12 до 19 років). Троє переможців будуть оголошені на сайті Всесвітнього Дня Продовольства, під час офіційного святкування Всесвітнього дня продовольства в Римі 14 жовтня.

Финансирование
Переможці отримають сертифікат та подарунки.
Дедлайн
10.11.2017
ВПЛ/Беженцы

КримSOS і Агентство ООН у справах біженців

Підтримати переселенців в спробах самостійного вирішення їх проблем та захисту їх прав і свобод.

• проект має некомерційний, неполітичний і недискримінаційний характер; • проект спрямований на вирішення викликів/проблем різного характеру, з якими зіштовхуються внутрішньо переміщені особи; • проект актуальний в регіоні його планованої реалізації; • адекватна кількість прямих/непрямих бенефіціарів; • географія: Київська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Херсонська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Черкаська області; • довгостроковість результату проекту; • бажана співпраця з владою та іншими громадськими організаціями/ініціативними групами, на місцевому/національному рівнях.

Финансирование
до 25 000 грн.
Дедлайн
Постоянно

«Інтерньюз-Україна»

Конкурс на відбір журналістів з АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей для оплати їх роботи в редакціях ЗМІ України.

Перебіг та етапи проекту: – до участі у Програмі будуть відібрані журналісти з АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей, які вимушено покинули свої домівки; – серія навчально-методичних тренінгів з новинної журналістики, написання онлайн-матеріалів та розробки телевізійних матеріалів; – робота журналістів у регіональних редакціях ЗМІ України (травень – грудень 2016 року) на оплачуваній основі (щомісячно); – підсумковий кемп для мережі учасників Програми, який передбачає п’ять лекцій від провідних медіа-експертів щодо тенденцій розвитку ЗМІ.

Финансирование
Дедлайн
Постоянно

Humanitarian Education Accelerator Program: Inviting Cutting-Edge Education Innovations

Програма спрямована на визначення ефективних методів по розширенню масштабів освітніх програм та підвищення якості освітнього доступу для біженців та переміщених осіб у всьому світі.

Финансирование
до 300000 фунтів стерлінга
Дедлайн
Постоянно

Проект підтримки працевлаштування/самозайнятості ВПО та місцевих мешканців, в тому числі учасників бойових дій

Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Європейського Союзу розпочинає проект підтримки працевлаштування та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців, в тому числі учасників бойових дій та осіб, які належать до уразливих категорій населення.

ЗАПРОШУЮТЬСЯ: Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської областей та Криму, місцеві мешканці, учасники бойових дій, особи, які належать до уразливих категорій населення, віком 18 – 60 років; та проживають у м. Київ, Київській, Львівській, Житомирській, Одеській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Волинській та Івано-Франківській областях. ЯК ДОЛУЧИТИСЬ ДО ПРОЕКТУ Зателефонувати представнику громадської організації у області, де ви мешкаєте (див. розділ «Регіональний розподіл тренінгів» нижче). Подати коротку заявку на співбесіду координатору громадської організації у відповідній області. Завітати до офісу громадської організації для короткої бесіди та заповнення анкети учасника. В разі неможливості особистої співбесіди (за наявності поважних причин), допускається її проведення по телефону з надсиланням копій документів електронною поштою. Надати копії: довідки ВПО (лише для переселенців); усіх сторінок паспорту та ідентифікаційного коду; свідоцтва про реєстрацію ФОП (обов’язково лише для групи «Мікропідприємництво», для групи «Самозайнятість» – як перевага).

Финансирование
до 650 EUR до 2150 EUR до 400 EUR
Дедлайн
Постоянно
Институциональные программы

Посольство США в Києві оголошує конкурс на Програму «Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів»

Посольство США надаватиме малі гранти українським та американським організаціям, що мають статус недержавних і неприбуткових, а також фізичним особам.

Посольство США надаватиме малі гранти українським та американським організаціям, що мають статус недержавних і неприбуткових, а також фізичним особам. Заявки прийматимуться протягом терміну (27 грудня 2016 року – 1 вересня 2017 року) та розглядатимуться щоквартально Комісією грантів Посольства США.

Финансирование
8,000 дол. США для приватних осіб; 25,000 дол. США для організацій
Дедлайн
01.09.2017

Фонд в рамках виконання Програма EGAP

Другий цикл конкурсу, що проходитиме впродовж листопада 2016 – травня 2017 року, націлений на відбір та підтримку ІТ-проектів у 4 пріоритетних напрямах: екологія, інфраструктура, освіта та агропромисловість.

Перші креативні вікенди для відбору команд заплановані на грудень 2016 року (за новинами та оголошеннями в рамках конкурсу слідкуйте на http://egap-challenge.in.ua/) Конкурс, що фінансується Швейцарською Конфедерацією, реалізується Фондом Східна Європа, Державним агентством з питань електронного урядування та партнерами за підтримки Прем’єр-Міністра України.

Финансирование
2 млн грн. та призи від партнерів
Дедлайн
Постоянно

Стажування у Світовому Банку

Світовий банк пропонує пройти стажування молодим людям, які проявляють інтерес до економіки і соціальних аспектів, що впливають на життя людей по всьому світу. Програма стажування пропонує різні можливості для навчання, роботи та отримання практичного досвіду.

Стажистами можуть бути студенти, які: мають ступінь бакалавра; зараховані на навчання на одну з програм магістратури або аспірантури на денну форму навчання. У пріоритеті кандидати, які закінчили перший рік навчання в магістратурі, або ті, хто навчаються в аспірантурі; студенти, які вивчають такі дисципліни: економіка, фінанси, розвиток людського потенціалу (охорона здоров'я, освіта, харчування, народонаселення), соціальні науки (антропологію, соціологію), сільське господарство, екологію, розвиток приватного сектора і суміжні дисципліни; студенти, які відмінно володіють англійською мовою; бажано мати досвід роботи, вміти працювати з комп'ютером, і знати один або кілька мов: французька, іспанська, російська, арабська, португальська, китайська.

Финансирование
щомісячна зарплата
Дедлайн
31.10.2017

4 хвиля конкурсу «Громадськість за проєвропейські зміни в Україні»

Посилення підтримки та тиску громадськості на здійснення проєвропейських реформ в Україні шляхом розширення участі та залучення широкого кола організацій громадянського суспільства з регіонів у обговорення тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг та адвокацію впровадження Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Закликають подаватися на конкурс ОГС, які мають: • статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше 1 року; • спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування). Проектні пропозиції з додатками слід надсилати на адресу rfr@ier.kiev.ua. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Кожен додаток має надсилатись одним файлом. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.

Финансирование
Оптимальний бюджет проекту (грн) 300 000 – 500 000
Дедлайн
30.09.2017

Стажування в Японії для фотожурналістів

Щороку близько 30 видатних фотожурналістів і відеооператорів запрошуються відвідати Японію протягом 4х тижнів.

Учасники програми зможуть отримати досвід: 1. написання статей, зможуть робити фотографії або відео під час подорожі по Японії; 2. познайомитися з місцевими жителями і подивитися на Японію по-новому; 3. можливість видати свої статті; 4. поділитися своїми відкриттями з тисячами читачів; 5. зануритися в культуру Японії: - Познайомитися зі звичаями жителів Японії; - Відвідати знамениті храми Кіото і неонові вогні Токіо; - Відвідати місця, де виробляють саке, побачити як живуть мешканці сільської місцевості.

Финансирование
Організатори стажування оплачують: транспортні витрати (1000 йен в день); проживання (1000 йен в день).
Дедлайн
31.10.2017

Програма ООН для волонтерів

Волонтерам доведеться справлятися із завданнями різного роду і кандидати повинні бути готові до роботи в різних місцях і повинні вміти швидко пристосовуватися до життя в різних умовах і працювати при різних обставинах. Учасники не можуть вибирати собі роботу (робота визначається потребами організації, а не особистими перевагами працівників); і кінцеве місце роботи учасника буде відомо тільки після того, як кандидата взяли на роботу і після його прибуття на роботу. Переважна кількість програм розраховано на роботу волонтера в період до 12 місяців. Всі волонтери при проходженні стажування підписують поновлюваний контракт на період від 6 до 12 місяців.

У стажуванні можуть брати участь кандидати, які: Мають вищу освіту, або вищу технічну освіту. Мають 2 роки досвіду роботи в подібній сфері. Чи не молодше 25 років (для роботи за кордоном) і не молодше 18 років (для роботи в рідній країні заявника). Відмінно володіють хоча б одним з трьох робочих мов ООН: англійською, французькою, або іспанською. Мають прагнення і бажання працювати волонтером. Можуть працювати в міжкультурної обстановці. Можуть пристосовуватися до складних умов. Мають хороші організаторські здібності. Мають досвід роботи волонтером, або роботи в одній з країн, що розвиваються. Заповнити заявку можна на англійській, французькій, або іспанською мовами. Волонтери можуть працювати за кордоном, в своїй рідній країні (якщо є необхідність в волонтерах) і онлайн.

Финансирование
Оплата витрат
Дедлайн
Постоянно

Стажування в Interpol

Інтерпол, Міжнародна організація кримінальної поліції, круглий рік приймає стажистів в Головний Секретаріат в Ліоні, Франція, або в одне зі своїх регіональних представництв. Стажування може тривати від 2 до 11 місяців.

Вимоги до кандидатів: - Кандидати повинні бути громадянами країн, які перебувають в мережі Інтерпол. - Вік не менше 18 років. - Кандидати повинні бути студентами або випускниками аккердетірованого ВНЗ з дисциплін, схожими зі сферою діяльності діяльністю Інтерполу. - Вільне володіння англійською; якщо стажування буде проходити в одному з регіональних представництв, необхідно буде знання французької, іспанської або арабського. - Необхідно заповнити заявку та надіслати її через сайт Interpol. Після цього, у разі наявності позиції, вам буде висланий імейл з подальшими вказівками.

Финансирование
€550/мес
Дедлайн
Постоянно

“Стажування для реформування”

Проект «Стажування для реформування» має допомогти активним представникам українських громадських організацій, які займаються питаннями верховенства права, ознайомитись із діяльністю та досвідом польських колег або інституцій. Два тижні, проведені учасниками у Варшаві під час реалізації авторських проектів дозволять їм здобути нові знання та уміння, які у майбутньому принесуть користь у роботі над реформуванням української правової системи.

Реалізований проект може передбачати, серед іншого, стажування у польській НГО, спостереження за діяльністю органів державної влади, зокрема, моніторинг судових розглядів справ, участь у тренінгах, організацію польсько-українського заходу, підготовку огляду тощо. Бажаним є, щоб проект, реалізований у Польщі, отримав продовження у подальшій професійній діяльності учасника стажування в Україні. Вимоги до кандидатів: 1. Вік від 23 до 35 років 2. Вільне володіння польською або англійською мовою 3. Робота в неурядовій організації (тобто оплатне виконання завдань на користь організації, зареєстрованої в Україні як громадська організація або спілка на момент подання заявки та реалізації проекту стажування), яка, згідно із своїм Статутом та діяльністю некомерційного характеру, займається питаннями верховенства права, конституціоналізму, аналізу законодавства та правових норм, протидії корупції, прав людини або правової допомоги). 4. Бажаною є освіта у сфері правових, політологічних, економічних або суспільних наук

Финансирование
Центр фінансово забезпечує переліт, проживання та добові для 5 учасників стажування.
Дедлайн
28.02.2018

Другий раунд молодіжного конкурсу есе на європейську тематику

Проект «Розуміємо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою і Грузією», який реалізується аналітичним центром Centre for European Policy Studies (Брюссель) у партнерстві з аналітичними центрами: Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (Україна), Експерт-груп (Молдова), Реформатікс (Грузія), оголошує конкурс есе (до 3000 слів) для молоді (до 30 років) з Грузії, Молдови та України на будь-яку актуальну тему, що має відношення до Угоди про асоціацію між їх країнами та ЄС.

Есе повинні бути написані англійською мовою, хорошої аналітичної та лінгвістичної якості, та присвячені темі, в межах якої автор може продемонструвати глибину своїх знань, досліджень або професійний досвід. Есе повинні мати цікаву аргументацію або пропозиції. Надсилайте свої есе у будь-який час до 31 серпня 2017 року на електронну пошту Hrant.Kostanyan@ceps.eu. Залишаються чотири нагороди, якими будуть нагороджені переможці.

Финансирование
Ті есе, які перемогли будуть опубліковані на порталі www.3dcftas.eu. Крім цього, автори найкращих есе отримають грошовий приз у розмірі 500 євро
Дедлайн
31.08.2017

Конкурс для журналістів на найкращий матеріал про євроінтеграцію

- Підвищити обізнаність суспільства про Угоду про асоціацію/Зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом; - Пояснити можливості та виклики, які постають в процесі імплементації Угоди перед українськими державними інститутами, громадянами, неурядовими організаціями та господарюючими суб’єктами; - Популяризувати успішний досвід українських громадян та заохотити до активного використання можливостей, що надаються Угодою про асоціацію; - Сприяти утвердженню європейських цінностей та європейської ідентичності України й українців.

Номінації: - Найкращий аналітичний матеріал - Найкращий репортаж - Найкраще інтерв’ю - Найкраща історія успіху - Найкращий матеріал в категорії “Суб’єктивний погляд” (найкращий матеріал художньо-публіцистичного жанру) - Найкраща ілюстрація (малюнок або репортажне фото) - Найкращий студентський матеріал Подані на конкурс журналістські матеріали можуть стосуватися будь-яких аспектів європейської інтеграції та впровадження Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Вони можуть висвітлювати такі теми (але не обмежуватися ними): - Індивідуальні історії успіху (підприємців, студентів, науковців, митців тощо) - Зона вільної торгівлі з ЄС / зміни бізнес-клімату - Наука, освіта - Культура, креативність - Адміністративні послуги: реформи «на дотик» - Відкритість влади і демократичні процедури - Роль громадянського суспільства у реформуванні країни - Енергоефективність та енергозбереження - Екологія До участі в конкурсі запрошуються: - Журналісти регіональних ЗМІ усіх форм та типів власності (теле- та радіокомпанії, друковані та онлайн-медіа), а також фрілансери, які співпрацюють з цими ЗМІ. - Студенти факультетів журналістики вищих навчальних закладів (очної форми навчання) віком до 25 років. До розгляду приймаються всі формати і жанри журналістських матеріалів, які вийшли в ефір на регіональному телебаченні чи радіо або були опубліковані в регіональних друкованих ЗМІ чи інтернет-виданнях у період з 15 жовтня 2016 року до 15 жовтня 2017 року. Один учасник може подавати на конкурс кілька матеріалів, але не більше одного в кожній номінації. В спеціальній номінації “Найкращий студентський матеріал” приймаються також неопубліковані раніше матеріали. Реєстрація на конкурс: - Конкурсний матеріал (лінк на матеріал на веб-сайті ЗМІ, або скан-копія матеріалу, або відео-/аудіофайл) має бути надісланий до 20 жовтня 2017 року на електронну адресу ua.association4u@gmail.com з позначкою “Журналістський конкурс”. - В листі має бути вказане авторство матеріалу, дата його виходу, назва та контакти ЗМІ, конкурсна номінація, а також короткий опис матеріалу (не більше 400 символів). Студентам потрібно разом із матеріалом надіслати скан-копію студентського квитка.

Финансирование
Переможці конкурсу нагороджуються цінними призами (диктофонами, телефонами, зарядними пристроями, планшетами, жорсткими дисками, тощо)
Дедлайн
20.10.2017

Міжнародний конкурс молодих підприємців

Міжнародний конкурс молодих підприємців створено для молодих підприємців, які шукають можливості розвитку свого бізнесу і кар'єри в індустрії франчайзингу. Організатори відберуть 20 підприємців, які зможуть отримати наставництво і підтримку від лідерів бізнесу за системою франчайзингу.

Переможці отримають: - можливість відвідати щорічну конференцію IFA (з оплатою транспортних витрат і реєстрації - до 1.500 $); - можливість взяти участь у дводенній освітній програмі для підприємців наступного покоління; - доступ до програми NextGen's Accelerator Program; - можливість взяти участь в змаганні FRANSHARK для отримання грошової винагороди; - взаємодія з ЗМІ; - можливість особисто познайомитися з провідними франчайзерами і іншими молодими підприємцями. У конкурсі можуть брати участь підприємці у віці 21 - 35 років, які займаються бізнесом протягом 1-5 років і мають потенціал зайнятися бізнесом по системі франчайзингу. Для участі в конкурсі необхідно зареєструватися.

Финансирование
Дедлайн
01.09.2017

ПрограммаThe McGraw Fellowship для представників ділової журналістики

Центр ділової журналістики The Harold W. McGraw, Jr. Center for Business Journalism, і City University of New York Graduate School of Journalism пропонують стипендії представникам ділової журналістики з 2014 року. Грант McGraw надає підтримку в навчанні і фінансову допомогу журналістам, яким необхідні час і ресурси для створення важливої ​​статті, або серії статей, які проллють світло на важливу економічну, або бізнес-тему. Приймаються заявки на текстовий, аудіо, або відео репортаж, також заохочується використання більше однієї форми оповіді для надання повної інформації.

Претендувати на грант McGraw можуть всі, хто має не менше 5 років професійного досвіду роботи в сфері журналістики. Також можуть подавати заявки позаштатні журналісти (фрілансери), редактори і репортери, які працюють в новинних організаціях. Всі, хто хоче взяти участь в отриманні гранту повинні надати на розгляд: - добре продумана пропозиція про статтю (репортажі), обсягом не більше 3 сторінок разом із заявкою на участь. Кандидати повинні представити історію також як би вона була представлена ​​редактору журналу, газети, інтернет-сайту, або на радіостанцію: кандидати повинні надати документацію та підстави того, що історія варта уваги. - 3 зразка своїх робіт. Зразки повинні бути опубліковані і було доведено спроможність журналіста повністю розкривати тему. - Резюме - Рекомендації від 2 редакторів, або тих, хто знайомий з роботами кандидата. Заявки на участь приймаються 2 рази на рік - навесні і восени. Дедлайн 1 - 3О червня Дедлайн 2 - 30 листопада. Тим не менш гідні проекти будуть розглядатися і після закінчення дедлайну. Питання щодо програми можна відправляти на англійському на mcgrawcenter@journalism.cuny.edu.

Финансирование
Ділянках пропонується 5,000 $ в місяць. Грант виплачується на період від 1 до 3 місяців.
Дедлайн
30.11.2017

EYF надає гранти для молодіжних НУО

Європейська молодіжна фундація забезпечує підтримку та надання фондів для молодіжної діяльності, що популяризують права людини, демократію, толерантність і солідарність. Це надає молоді можливість голосу в політичному та демократичному житті, а також необхідні знаряддя для ефективного функціонування у сучасному суспільстві.

Хто може подати заявку? - Міжнародні молодіжні НУО, присутні не менш ніж в 7 державах-членах; - Міжнародні мережі молодіжних НУО зі щонайменше 7 держав-членів; - Регіональні мережі молодіжних НУО з 4-6 держав-членів; - Національні молодіжні НУО держав-членів; - Місцеві молодіжні НУО держав-членів. Організації повинні бути некомерційними, неурядовими, мати власний статут, бути створеними молоддю і для молоді віком 15-30 pоків, і виконувати свою роботу відповідно до цінностей Ради Європи. Проекти повинні бути спрямовані на: - зміцнення миру і співробітництва; - сприйння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між молоддю; - заохочення обміну інформацією; стимул взаємодопомоги. Вони повинні також відповідати поточним пріоритетам молодіжного сектору Ради Європи.

Финансирование
Дедлайн
01.10.2017

«Зміцнення довіри - це спільна ініціатива Роберта Боша та Чорноморського Фонду Регіональної Співпраці»

Фонд ім. Роберта Боша і Чорноморський фонд регіональної співпраці німецького фонду Маршалла (BST) продовжують свою спільну ініціативу фінансування для підтримки заходів по зміцненню довіри недержавних суб'єктів Південного Кавказу, України та Молдови, а також сусідніх країн. Партнери переконані, що громадянське суспільство може внести цінний внесок в процес зміцнення довіри, взаєморозуміння і примирення між населенням на територіях, що в даний час (останнім часом), беруть участь в (збройних) конфліктів. Ця ініціатива спрямована на заохочення грантоотримувачів, щоб досліджувати нові способи, методи і підходи до зміцнення взаєморозуміння.

Проекти повинні бути ініційовані організаціями громадянського суспільства, які можуть ефективно залучати цільову аудиторію серед населення регіону в діяльності своїх проектів. Організації, які запитуютья гранти повинні бути офіційно зареєстровані в одній з наступних країн: Азербайджан, Вірменія, Болгарія, Грузія, Молдова та Україна. Участь додаткових партнерів (особливо з ЄС) можливо і вітається. Проекти, які працюють у таких областях будуть особливо цінуються: - підходи до створення і / або зміцнення місцевих, регіональних та національних потенціалів з метою сприяння співіснування і реінтеграції; - транскордонні ініціативи молоді; - підходи до громадянської освіти або активної громадянської позиції; - підходи до примирення і миру, які включають досвід з історії та передача їх молодому поколінню; - мистецтво і культурна робота з метою зміцнення миру і примирення; - роль засобів масової інформації в подоланні стереотипів. Особливий акцент зроблений на багатосторонніх ініціатив Проекти повинні бути зразковими, використовувати нові та інноваційні засоби зміцнення довіри, і мають реалістичний розрахунок і економічний бюджет.

Финансирование
Середній грант буде близько 23 000 доларів США (близько 18 000 євро). Багатосторонні проекти можуть перевищувати цю суму у виняткових випадках.
Дедлайн
29.09.2017

Перший загальноукраїнський конкурс кращих проектів у сфері освіти дорослих

Головна мета конкурсу: сприяння розвитку і популяризації освіти дорослих в Україні; стимулювання професійної взаємодії провайдерів освіти дорослих; об’єднання зусиль, вироблення спільного бачення, накопичення досвіду і поширення кращих практик та корисних ініціатив, спрямованих на формування суспільства, що навчається впродовж життя.

До участі у конкурсі запрошуються провайдери освіти дорослих в Україні, у тому числі усі зацікавлені державні та недержавні установи, які працюють у сфері освіти дорослих. Конкурс проводиться у 3-х номінаціях:  кращий освітній проект з активізації місцевих громад;  кращий освітній проект для осіб поважного віку;  кращий освітній проект для ВПО та інших вразливих груп населення. У кожній номінації конкурсна комісія визначає переможців (перше, друге та третє місця). Оцінювання проектів та визначення переможців здійснюється членами конкурсної комісії на підставі відкритої і прозорої процедури, визначеної умовами Положення про конкурс. Переможці будуть нагороджені дипломами, а також отримають спеціальну нагороду УАОД (виріб ручної роботи партнерської організації). Усі учасники конкурсу отримають сертифікати участі. Переможці також матимуть можливість взяти участь і презентувати свій проект на Фестивалі неформальної освіти, який відбуватиметься 2-3 листопада 2017 р. у м. Києві. Критеріями оцінювання проектів є: • актуальність ініціативи; • інноваційність ідеї, покладеної в основу проекту; • соціальна значимість для регіону та цільової групи; • відповідність проведених заходів зазначеній меті й завданням проекту; • ефективність і дієвість інструментарію, використаного під час реалізації проекту; • сталість проекту; • можливість узагальнення та поширення досвіду реалізації проекту. Для участі у конкурсі приймаються освітні проекти, які були повністю реалізовані у період з 1 січня 2016 року до 1 липня 2017 року. Усі заходи, час проведення яких виходить за межі вказаного періоду, не будуть розглядатися конкурсною комісією. Для участі у конкурсі необхідно надіслати презентацію в електронному форматі на адресу: uaea@uaod.org.ua з приміткою «Конкурс проектів». Організатори залишають за собою право розміщувати надіслані на конкурс матеріали у друкованих виданнях, на сайтах організаторів та партнерів проекту із обов’язковим зазначенням назви організації, яка надіслала проект.

Финансирование
Переможці будуть нагороджені дипломами, а також отримають спеціальну нагороду УАОД (виріб ручної роботи партнерської організації). Усі учасники конкурсу отримають сертифікати участі.
Дедлайн
01.09.2017

Оплачуване стажування в США

Організація Americans for Tax Reform пропонує можливість попрацювати з кращими політичними адвокатами в Вашингтоні і відчути на собі відповідальність. Стажери працюватимуть з політичними питаннями пліч-о-пліч з працівниками організації. Стажери стануть повноцінними членами команди і будуть працювати в різних проектах, таких як Taxpayer Protection Pledge і в податкових битвах по всій країні.

Вимоги до кандидатів: - стажерами можуть стати студенти бакалаврату, магістратури та аспірантури, які вивчають всі дисципліни; - в пріоритеті кандидати, які можуть стажуватися в 12 - 14 тижнів протягом осіннього, весняного чи літнього семестру. Кандидат повинен бути: - організованим, відповідальним, незалежним і вміти працювати в режимі дедлайну; - потрібно відмінні комунікативні усні та письмові навички, вміння працювати з соціальними медіа; - стажисти повинні мати професійну манеру поведінки і спілкування по телефону; - кандидати повинні бути зацікавлені податковою реформою і економічною політикою; - фундаментальна орієнтація на свободу. Для участі у стажуванні, необхідно заповнити онлайн заявку.

Финансирование
Організація пропонує стажистам працювати повний робочий день і неповний робочий день. Робота оплачується погодинно.
Дедлайн
31.12.2017

Конкурс есе для учнів старшої школи

Організатором конкурсу виступає rewardedessays.com. Напишіть есе обсягом понад 900 слів на одну із запропонованих тем: - Які життєво необхідні навички можуть отримати студенти навчаючись в коледжі? Які з них найважливіші і чому (назвіть не 3 найважливіші)? - З якою, на Вашу думку, найактуальнішою соціальною проблемою ми стикаємося і чому? Чому ця проблема є найактуальнішою? - Хто надихає Вас? Чому? - Наведіть приклад трьох життєвих цілей, в отриманні яких, Вам знадобитися вчений ступінь.

Вимоги до кандидатів У конкурсі можуть брати участь учні старшої школи будь-якої країни світу. Есе необхідно відправити на support@rewardedessays.com Роботи повинні бути в одному з форматів: .doc, .rtf, .docx або .odt Мова твору - англійська. Контактну інформацію слід надати на окремій сторінці.

Финансирование
автори трьох найкращих робіт отримають фінансову винагороду: 1-е місце - 500$; 2-е місце - 350$; 3-е місце - 150$.
Дедлайн
20.10.2017

Оплачувана поїздка на COP23 в Німеччину

Ви письменник чи журналіст, який має бажання розкрити проблеми змін клімату? Це ваш шанс приєднатися до команди COP 23. Організатори шукають 5 кандидатів, бажаючих приєднатися до них на переговорах.

Вимоги до кандидатів: - кандидати повинні бути віком 18 - 30 років; - повинні мати можливість приїхати в Німеччину в листопаді 2017 і взяти участь у всій конференції (2 тижні); - брати участь можуть громадяни всіх країн; - до 30 вересня кандидатам необхідний написати 3 статті на 3 різних теми. Теми статей: 1. Революція чистої енергії (опишіть можливість чистої енергії у вашій країні або регіоні, поясніть, як видобуток палива негативно впливає на зміну клімату, погрожуючи мільйонам людей, зробіть амбітний заклик до широкомасштабної революції чистої енергії) - статтю необхідно написати до 31 липня 2017 2. Підтримка фінансування клімату - статтю необхідно надати з 1 по 31 серпня. 3. Клімат і здоров'я - статтю необхідно надати з 1 по 30 вересня. Статті необхідно написати і опублікувати на новинному блозі, веб-сайті, в газеті чи журналі (ці платформи можуть бути регіональними, національними чи міжнародними). Якщо до цього Ви ніколи не публікували свої роботи, зв'яжіться з організаторами і вам нададуть допомогу і підтримку. Статті можуть бути написані на любо мовою (в залежності від аудиторії читачів). Всі питання можна відправляти на англійському на hello@climatetracker.org

Финансирование
Організатори пропонують повну оплату витрат (проживання, проїзд, фінансову допомогу); можливість приєднатися до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату.
Дедлайн
30.09.2017

Грант для студентів наукової журналістики на відвідування щорічної зустрічі SfN

Студенти, які навчаються на факультеті медичної, або наукової журналістики мають можливість відвідати щорічну зустріч SfN. Щорічно два студента можуть отримати грант на відвідування цієї зустрічі. У учасника буде досвідчений в сфері журналістики наставник. Кандидат отримає наставника, який працюватимуть в тій сфері, в якій зацікавлений кандидат (радіо, або друкованої журналістиці). Медіа співробітники SfN також консультуватимуть учасників в тому як їм орієнтуватися на зустрічі, як відповідати на питання.

На грант можуть претендувати: - студенти бакалаврату, магістратури, або аспірантури, або ті, хто протягом останнього календарного року закінчили навчання за фахом наукової, або медичної журналістики. - Студенти, які навчаються на факультеті загальної журналістики, але можуть адекватно продемонструвати наміри розкривати теми наукової, або медичної журналістики. - Студенти, які навчаються на наукових, або медичних спеціальностях і можуть адекватно продемонструвати наміри розкривати медичні, або наукові теми. Для отримання гранту необхідно надати на розгляд такі документи: - мотиваційний лист, в якому описати цілі кар'єри, яких бажає досягти кандидат, а як відвідування цієї зустрічі допоможе йому в цьому; - Резюме, або CV; - Дві опубліковані статті (якщо такі є); - Рекомендаційний лист від наукового керівника, або професора. Всі документи необхідно відправити на pidaward@sfn.org

Финансирование
Грант складається з: оплати проживання (4 ночі); 750 $ на покриттz витрат, пов'язаних з участю в зустрічі.
Дедлайн
15.09.2017

Міжрегіональний молодіжний форум «МОЛОДЬ, МИР ТА БЕЗПЕКА»

Міжрегіональний молодіжний форум «Молодь, мир та безпека» пройде 25-27 серпня 2017 року в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зоряний», розташованому в селі Потоки Кременчуцького району. Захід планує зібрати найбільш прогресивну молодь з усіх куточків України. У цьому році в роботі форуму візьмуть участь 230 чоловік. Головна мета Форуму – надати можливість молоді брати активну участь у житті власної країни та змінювати її на краще, шляхом реформації суспільства навколо себе та світогляду всередині кожного громадянина країни.

Тематика роботи комітетів Міжрегіонального молодіжного форуму «Молодь, мир та безпека» обрана відповідно до основних напрямків Резолюції 2250: - «Участь». Розширення інклюзивного представництва молоді у процесі прийняття рішень на всіх рівнях. - «Захист». Забезпечення захисту життя молодих цивільних осіб і прав людини в умовах збройного конфлікту, в тому числі біженців та вимушених переселенців. - «Попередження». Створення інклюзивного та сприятливого середовища, в якому молоді люди з різних верств суспільства сприятимуть соціальній згуртованості. Посилення інвестицій в соціально-економічний розвиток та якісну освіту для молоді і започаткування механізмів задля підтримки миру, толерантності, міжкультурного та релігійного діалогу, з активним залученням молоді. - «Партнерство». Участь молоді в миротворчих процесах, в умовах конфліктів і в постконфліктних ситуаціях. Розвиток та підтримка громадських організацій та ініціативних груп. - «Реінтеграція». Проведення інклюзивної політики трудової зайнятості молоді. Стартапи, молодіжне підприємництво, фрілансінг та інші форми працевлаштування молоді. До участі в заході запрошуються активісти учнівського та студентського самоврядування, лідери громадських організацій та ініціативних груп, активісти з числа вимушених переселенців із Луганської та Донецької областей. Молоді люди, які мають бажання змінювати Україну на краще та здатні запропонувати чіткий план дій для цього! Участь у Міжрегіональному молодіжному форумі можна взяти: - у якості активного учасника, для цього необхідно заповнити відповідну аплікаційну форму до 11 серпня 2017 року; - у якості модератора/експерта, для цього необхідно заповнити форму «Анкета модератора» до 4 серпня 2017 року; - у якості учасника Ярмарки необхідно заповнити аплікаційну форму «Ярмарка громадських організацій та ініціативних груп». Таким чином, ви можете взяти участь у вуличному Ярмарку громадських організацій та презентувати свою організацію. Інформація про Вашу організацію увійде по посібника, який буде розповсюджений серед учасників заходу. Заявки потрібно подати до 11 серпня 2017 року. Увага! Усі форми заявок приймаються на електронну пошту: Kforum2017@ukr.net.

Финансирование
Учасники форуму забезпечуються послугами з проживання та харчування, роздатковим матеріалом та брендованою футболкою. Оплата проїзду до Кременчука та у зворотному напрямку – за рахунок учасника
Дедлайн
11.08.2017

Конкурс статей про фермерів

“News Агро-Центр” оголошує конкурс статей про успішних фермерів та унікальні ферми України.

Розпочато прийом статей на конкурс. Тематика: - Успішні фермери – люди, які змогли розпочати свій бізнес на селі, або продовжили його. Нас цікавлять історії про цих фермерів та їх поради молоді, яка теж хоче розпочати свою справу у селі; - Унікальні і цікаві ферми. Їх в Україні вдосталь, але на жаль, мало хто про них знає і ми хочемо це виправити.

Финансирование
Автори трьох кращих статтей отримають невеликі гонорари: 1 місце – 2000 грн. 2 місце – 1000 грн. 3 місце – 500 грн
Дедлайн
10.09.2017

Відбір проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів держбюджету, отриманих від ЄС

Мінрегіон інформує про проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄC у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України.

Конкурсний відбір проектів здійснюватиметься відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827. Для участі у конкурсі подаються в електронній та паперовій формі такі документи: 1) заява про участь у конкурсному відборі проектів, оформлена відповідно до вимог п. 6 вищезгаданого Порядку проведення конкурсного відбору проектів; 2) інформація про фінансово-економічний стан замовника проекту та про відсутність обставин, зазначених у пункті 9 вищезгаданого Порядку проведення конкурсного відбору проектів; 3) опис проекту та інформаційна картка проекту, які оформлені згідно з Вимогами до опису та інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затверджених наказом Мінрегіону від 18.05.2017 № 120. Основними умовами відбору проектів регіонального розвитку є: 1)відповідність проекту: — завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966), — плану заходів на 2015—2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 “Деякі питання реалізації у 2015—2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”(Офіційний вісник України, 2015 р., № 83, ст. 2752), та — одній із 5 програм регіонального розвитку, схваленим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821: - інноваційна економіка та інвестиції; - сільський розвиток; - розвиток людського потенціалу; - розвиток туризму; - загальноукраїнська солідарність. Детальну інформацію щодо програм можна отримати на сайті Мінрегіону 2) спроможність замовника проекту забезпечувати стійкий результат реалізації проекту, зокрема, шляхом подальшого фінансування заходів або утримання об’єктів за рахунок власних коштів; 3) мають найкращу загальну оцінку щодо економічної та/або бюджетної ефективності реалізації проекту, економічних вигод, соціального впливу, екологічного впливу (у разі наявності) за результатами оцінки, проведеної комісією.

Финансирование
Загальна сума коштів, які спрямовуються для реалізації вищезгаданих проектів регіонального розвитку, складає 600,75 млн. грн.
Дедлайн
27.09.2017

Оплачуване стажування для журналістів в США

Організація Alfred Friendly Press Partners приймає заявки на стажування Early-career professional journalists. Цілі програми: - забезпечити учасників знаннями та досвідом в області складання звітів, листи, редагування, роботою з редакційною документацією; - познайомити учасників з технологічними змінами сучасної журналістської індустрії; - допомогти учасникам отримати практичне розуміння функцій і значущості вільної преси в американському суспільстві; - передати отримані знання колегам на батьківщині учасника програми; - підтримувати постійні зв'язки між установами вільної преси і журналістами в США і на батьківщині учасника.

Програма починається з тритижневого тренінгу та підготовчої програми в школі журналістики Missouri School of Journalism in Columbia. Тут учасники будуть підготовлені на персональному і професійному рівнях до всіх труднощів пов'язаних з життям і роботою в США. З середини програми учасники та організатори разом відвідують семінари присвячені письму, редагування, мультимедійної звітності, розслідування. Вимоги до кандидатів: - подавати заявку можуть журналісти з країн, що розвиваються, які знаходяться на початку своєї кар'єри; - кандидати повинні володіти англійською мовою; - кандидат повинен бути у віковій групі 25 - 35 років і мати не менше 3-х років досвіду роботи журналістом в друкованих виданнях, онлайн, радіо або телевізійних ЗМІ; - кандидати, які працюють в новинних передачах, повинні розробити план навчання, який реалізують після повернення до редакції. Для участі у стажуванні необхідно заповнити заявку та надати всі документи: - резюме - 2 есе (обсягом 400 - 800 слів) 1. Опишіть досвід роботи, цілі та плани на майбутнє. 2. Опишіть цілі, яких Ви хотіли б досягти завдяки участі в програмі. - 2 рекомендаційні листи - дозвіл роботодавця на участь у програмі і відпустку терміном на 6 місяців; - статті. Необхідні посилання на 4 опублікованих статті або відеосюжету. Роботи долдни супроводжуватися перекладом на англійську мову - фотографія паспортного розміру - фотокопія або скан посвідчення журналіста - фотокопія посвідчення водія (якщо є) - деяких кандидатів організатори попросять надати сертифікат знання англійської мови. Тривалість стажування - 6 місяців.

Финансирование
Організатори оплачують всі витрати пов'язані з програмою, транспортні витрати в США і назад і по штатам, медичну страховку та виплачують щомісячну допомогу на оплату витрат на життя.
Дедлайн
31.08.2017

Конференція в Ризі для майбутніх лідерів

Конференція в Ризі - унікальна можливість конструктивного діалогу, присвяченого міжнародних питань безпеки між провідними світовими особами, які приймають рішення. Організатори конференції: Латвійська трансатлантична організація, Міністерство оборони Латвії, Міністерство закордонних справ Латвії. Можливість проводити такі дебати на різних рівнях і з участю політиків високого рівня, дипломатів, експертів та представників регіональних та міжнародних ЗМІ - доказ здатності мислити і працювати в глобальному контексті, залучаючи ключових гравців і можливість обговорити важливі питання, які зачіпають наше суспільство.

Цього року форум збере молодих, талановитих і мотивованих дипломатів, журналістів, політиків і чиновників. Учасники проведуть три дні в дискусіях і на семінарах. Конференція розрахована на 45 учасників. На форумі будуть порушені важливі аспекти безпеки ЄС, НАТО, можливе співробітництво з країнами північного та південного сусідства, тероризм і методи боротьби з ним. Вимоги до кандидатів: - кандидат повинен цікавитися іноземної політикою і питаннями безпеки; - кандидат повинен бути мотивований; - кандидат повинен бути присутнім на всій програмі конференції; - подавати заявки можуть кандидати мають різний професійний досвід і освіту, основний акцент на сильну зацікавленість міжнародними відносинами, безпекою і обороною; - кандидатами можуть бути студенти всіх рівнів (бакалаврат, магістратура, аспірантура) і випускники вузів, молоді професіонали віком 20 - 27 років. Для участі в конференції необхідно заповнити заявку.

Финансирование
Участь у конференції безкоштовна, але учасники повинні самі оплатити транспортні витрати і вартість візи.
Дедлайн
06.08.2017

Стажування в компанії Deloitte

Deloitte Touche Tohmatsu Limited - міжнародна мережа компаній, що надають послуги в області консалтингу та аудиту. «Делойт» входить в «велику четвірку» аудиторських компаній і є найбільшою професійною мережею за кількістю співробітників.

Компанія пропонує стажування молоді в 50 країнах, завдяки яким стажисти зможуть познайомитися з роботою компанії та отримати необхідні навички для роботи у великій компанії. Стажування в Deloitte - фантастична можливість наблизитися до світу бізнесу, дізнатися що вас надихає і приваблює і куди він вас може привести. Стажування в Deloitte - це прекрасний досвід, які матиме позитивний вплив на ваше резюме. Компанія пропонує стажування в області аудиту та консалтингу, консультування за ризиками, корпоративних фінансів, реструктуризації, послуг в судових розглядах, податки. Стажування в Deloitte це можливість стати частиною всесвітнього лідера в сфері професійних послуг консалтингу, стати членом глобальної мережі з 225 000 чоловік в 150 різних регіонах. Вам необхідно вибрати відповідну стажування і натиснути "Apply now". Наступний крок - реєстрація. Вам слід підготувати копію резюме, диплома або сертифіката і оцінок. Після того, як Ви подасте заявку, вона буде розглянута і Вас запросять на співбесіду.

Финансирование
Дедлайн
31.12.2017

Оплачуване стажування в Червоному хресті, Швейцарія

Відділ політики та гуманітарної дипломатії Міжнародного комітету Червоного Хреста шукає 5 стажерів. Стажування триває 1 рік (почати стажуватися можна з січня, лютому або березні 2018).

Основні обов'язки стажиста: - аналіз тенденцій і проблем в гуманітарній та політичній сфері; - підготовка і відвідування семінарів, конференцій і двосторонніх зустрічей; - проведення досліджень, написання промов, складання звітів і протоколів зустрічей; - інформування делегацій відділу про різні міжнародні проблеми; - допомога в щоденних стосунках з міжнародними організаціями, установами ООН, регіональними організаціями, міжнародними НУО. Вимоги до кандидатів: - ступінь магістра (міжнародні відносини, міжнародна політика, міжнародне право, гуманітарна діяльність, розвиток, вивчення світу / конфлікту); - знання або хороше розуміння хоча б одного аспекту або питання з точки зору гуманітарної перспективи; - відмінне володіння англійською мовою та однією з мов: арабська, китайська, французька, російська, іспанська; - досвід роботи мінімум 6 місяців в міжнародній організації, НУО або міжнародному червоному хресті, мінімум 2 роки досвіду роботи за фахом; - зацікавленість в питаннях гуманітарної допомоги та роботі відділу політики і гуманітарної дипломатії Міжнародного комітету Червоного Хреста; - зацікавленість в міжнародних відносинах і дипломатії; можливість працювати протягом 1 року. Як подати заявку? Кандидати повинні відправити супровідний лист (у форматі Word або PDF) обсягом не більше 700 слів і CV на iivanov@icrc.org. Документи повинні бути англійською мовою. У супровідному листі необхідно дати відповіді на питання: - Яке відношення до даної роботи має Ваш досвід і знання? - Чому Вас зацікавила дана робота? Який внесок Ви можете зробити в роботу відділу? -Які у Вас кар'єрні плани на майбутнє? - Чи є у Вас якісь пріоритети в регіонах або питаннях, якими Ви б хотіли займатися? З кандидатами, які пройдуть перший етап відбору організатори зв'яжуться в вересні 2017. Далі кандидатам необхідно пройти тест і співбесіди по телефону.

Финансирование
Стажування оплачуване.
Дедлайн
07.08.2017

Конкурс есе

Конкурс есе організований Генеральним директором Європейської комісії з єдиного ринку, промисловості та підприємництва. Які навички потрібні підприємцям завтрашнього дня? У Вас є ідеї того, як європейська політика може допомогти в розвитку майбутнього або що урядові, академічні установи та бізнес можуть зробити для того, щоб молоді люди придбали навички, необхідні для майбутнього світу роботи? Хотіли б Ви поділитися своїми ідеями з політиками і підприємцями Європи? Вам необхідно написати есе, автор кращої роботу зможе відвідати щорічну Асамблею 2017 Талліні, Естонія (всі витрати оплачують організатори).

Вимоги до кандидатів: - брати участь в конкурсі можуть громадяни країн ЄС і країни - партнери (серед списку Молдова, Вірменія, Україна); - вік конкурсантів 16 - 25 років; - мова твору - англійська, обсяг роботи - не більше 2500 слів. Троє фіналістів будуть оголошені в жовтні і будуть змагатися за перше місце в Талліні. Переможець буде визначений голосуванням. Конкурсантам необхідно надати роботу онлайн. Всі питання можна відправляти на англійському на smeweek@loweurope.eu

Финансирование
Призи Фіналісти конкурсу (3 людини) поїдуть в Таллінн, Естонія і зможуть представити свої роботи делегатам Асамблеї.
Дедлайн
08.09.2017

Програма тренінгів для держслужбовців в Гаазі, Нідерланди

Програма тренінгів Matra Rule of Law Training Programme призначена для зміцнення знань і навичок в області права в урядових організаціях Албанії, Боснії і Герцеговини, Грузії, Косово, Македонії, Молдови, Чорногорії, Сербії, Туреччини, України.

Щороку організатори пропонують 7 навчальних програм, кожна з яких пропонує учасникам кращий тренінг у багатьох питаннях верховенства права. Завдяки інтерактивним занять, що складається з теорії, практичних занять та навчальних візитів, семінарів політичних консультантів, члени судових органів і інших державних службовців, які працюють в державних і судових секторах, набувають знання і навички, необхідні для проведення реформ в своїх країнах. Крім того учасники програми стають членами спільноти випускників, викладачів і співробітників державних установ в Нідерландах і країнах-учасницях програми. Програма організована правової школою Leiden Law School, комітетом Netherlands Helsinki Committee (NHC), академією The Hague Academy for Local Governance (THA). Вимоги до кандидатів: - Тренінг призначений старшим держслужбовцям і політикам, які працюють в державних коштів відповідних країн або урядових органах. - Кандидат повинен працювати в тій області, в якій має бажання пройти тренінг. - Подавати заявку можуть кандидати з Албанії, Боснії і Герцеговини, Грузії, Косово, Македонії, Молдови, Чорногорії, Сербії, Туреччини, України. - Кандидати повинні володіти англійською мовою. Як подати заявку? Кандидатам необхідно надати CV і лист від керівника (керівник повинен дозволити кандидату брати участь в тренінгу). В даний момент приймаються заявки на тренінг, присвячений політиці децентралізації та заявки на тренінг, присвячений свободі ЗМІ. Всі питання можна відправляти на англійському на matrarolt@nhc.nl

Финансирование
Уряд Нідерландів пропонує повну стипендію учасникам програми (оплата авіа-перельоту, проживання, харчування, візи, страховки, вартості навчання, навчальних матеріалів і навчальних візитів).
Дедлайн
20.08.2017

Стажування в компанії L'Oréal

Лідер світового ринку косметики та парфумерії, компанія L'Oréal пропонує стажування студентам і випускникам вузів.

Компанія виробляє велику кількість духів, марок косметики і засобів по догляду за шкірою і волоссям. Регіональні представництва компанії знаходяться на всіх континентах. Стажування може тривати від 3 до 12 місяців. Вимоги до кандидатів: - компанія L'Oréal пропонує стажування студентам і випускникам вузів; - кандидат повинен мати знання та досвід в тій області, в якій він бажає стажуватися; - потрібно знати мову програми стажування. Як подати заявку? Кандидату необхідно переглянути запропонований компанією програми стажування, вибрати відповідну. Якщо Ви відповідаєте вимогам програми, натискайте APPLY.

Финансирование
Стажування оплачувані
Дедлайн
31.12.2017

Стажування в United Nations Foundation

United Nations Foundation регулярно кличе на стажування в різні підрозділи. Вибір зазвичай є між відділами розвитку співробітництва, зв'язків з громадськістю, а також в напрямках «Здоров'я дітей», «Жінки і популяція», «Технології», «Клімат і енергія», «Розподіл грантів і фінансування».

Нові пропозиції з'являються раз в квартал на сайті організації. В обов'язки входить різна допомога в роботі відповідного відділу. Стажування припадають на осінь, весну і літо, займають весь сезон. Можлива повна або часткова зайнятість. Кандидат повинен бути студентом або випускником вузу. Претенденти повинні надіслати резюме та супровідний лист строго через інтернет.

Финансирование
Дедлайн
Постоянно

Стажування в офісі організації Doctors without borders / Médecins Sans Frontières (MSF)

Організація Doctors without borders / Médecins Sans Frontières (MSF) починає відбір стажистів для проходження оплачуваного стажування в офісі організації. Організація набирає стажерів різних спеціальностей для роботи в області комунікації, розвитку, програмного забезпечення, роботи з людьми (в офісі та за його межами).

Відбір кандидатів буде проходити на конкурсній основі. Організатори пропонують 3 стажування: весняна (18 січня - 26 березень 2017) - дедлайн 30 грудня 2016. літня (30 травня - 26 серпня 2017) - дедлайн: 18 апреля 2017. осіння (5 вересня - 15 жовтня) - дедлайн: 18 серпня 2017.

Финансирование
Стажер буде отримувати 11 $ за годину, і повинен буде працювати в офісі близько 20 годин в тиждень. Проживання в Нью-Йорку і всі транспортні витрати стажер покриває сам.
Дедлайн
18.08.2017

Стажування у Світовій організації торгівлі (СОТ) в Женеві

СОТ, Світова організація торгівлі, круглий рік приймає стажистів в свій головний офіс в Женеві, Швейцарія. Стажування тривають до 24 тижнів, тривалість залежить від позиції інтерна і департаменту.

Вимоги до кандидатів: - кандидати повинні бути громадянами країн-учасниць СОТ - закінчити хоча б один рік магістратури по суміжних для стажування дисциплін (економіка, право, політологія, міжнародні відносини) - вік кандидатів повинен бути від 21 до 30 років Оформити заявку можна протягом всього року. Зробити це можна онлайн.

Финансирование
Всі стажери отримують приблизно € 1500 в місяць.
Дедлайн
Постоянно

Стажування в Раді з прав людини ООН

Рада реалізує стажерські програми двічі в рік. До участі запрошуються студенти магістратури та аспірантури, а також випускники. Спеціалізація кандидатів повинна бути пов'язана з міжнародним правом, політичними науками, історією, соціальними науками, історією та ін.

Щорічно набирається до 50 стажерів. Заявки приймаються 2 рази на рік: до 30 вересня на стажування з січня по червень до 30 квітня на стажування з липня по грудень Тривалість програм - 3 місяці, стажування може бути додатково продовжена ще на 3 місяці. Вимоги до кандидатів - Кандидати повинні вільно володіти як мінімум двома з шести офіційних мов ООН (англійська, французька, іспанська, арабська, російська або китайський). Як мінімум необхідно середнє володіння англійською або французькою мовою. - Необхідно бути випускником вузу або студентом магістратури або аспірантури - Кандидати повинні бути в змозі оплатити витрати на переїзд та проживання в Женеві - Перевага надаватиметься кандидатам, які володіють досвідом роботи в області прав людини. Для участі в стажування необхідно: - заповнити форму заявки - додати виписку з оцінками, копію диплома або довідку, яка підтверджує, що ви є студентом, медичну довідку, опис дослідження, минулого або планованого - всі документи необхідно зібрати в 2 файли максимум і надіслати електронною поштою на адресу internship@ohchr.org

Финансирование
Дедлайн
Постоянно

Стажування в Комітеті Регіонів Європи

Щороку Комітет регіонів реалізує програму стажувань для молодих випускників. Тривалість стажування - 5 місяців. Заявки приймаються два рази на рік. Стажування включає в себе роботу в одному з підрозділів комітету.

Кандидати повинні або отримати диплом про вищу освіту (або еквівалентну ступінь), або успішно закінчити не менше 4-х років навчання у вузі. Також, кандидати повинні вільно володіти однією з офіційних мов комітету, зокрема, англійською або французькою.  - 16 лютого - 15 липня (весняна стажування); Початок прийому заявок: 1 апреля Дедлайн: 30 вересня (12 noon Brussels time) - 16 вересня - 15 лютого (осіння стажування). Початок прийому заявок: 1 жовтень Дедлайн: 31 березня (12 noon Brussels time) Вимоги до кандидатів - бути громадянином держав-членів ЄС і офіційних країн-кандидатів (особливо мотивовані громадяни други країн також можуть пройти стажування, якщо добре доведуть своє бажання); - мати мінімум ступінь бакалавра; - добре володіти англійською або французькою. Заявку на участь необхідно заповнити онлайн на сайті Комітету.

Финансирование
€1100/міс
Дедлайн
Постоянно

Стажування Європейського Центру з Питань Меншин

Програма стажувань ECMI (Европейскіго Центру з Питань Меншин) існує з моменту заснування організації. Стажери можуть брати участі у всіх дослідженнях, проведених центром, знайомитися з його роботою, відвідувати семінари, літні школи, а також проводити свої власні дослідницькі роботи. Залежно від рішення супервайзера стажисти можуть працювати повний робочий день або тільки кілька годин.

Стажування можливі в декількох областях: - Громадянство і етика - Культура і різноманітність - Конфлікти і безпеку - Політика і громадянське суспільство - Справедливість і державне управління Кандидати можуть вибрати, в якому офісі вони хочуть стажуватися: в головному у Фленсбурзі, Німеччина (на кордоні з Данією) або одному з регіональних (в Грузії або Косово). Стажування неоплачувана, але деяким стажистам може бути надано житло. Час стажувань і дедлайни - Січень березень Дедлайн 30 вересня - Квітень - Червень Дедлайн: 31 грудень - липень - Вересень Дедлайн: 31 марта - Жовтень - Грудень Дедлайн: 30 июня Для участі в програмі необхідно надіслати своє резюме, контакти 3 людей, які могли б вам дати рекомендації, а також роботу, котра подтвеждала б ваш рівень володіння англійською мовою (уривок зі своєї дослідницької роботи до 5 сторінок) по електронній пошті для Maj-Britt Risbjerg Hansen.

Финансирование
Дедлайн
Постоянно